• Nefunkčnosť "rodičovských" prístupov

     • Nefunkčnosť "rodičovského" prístupu je zapríčinená zmenou Vašej súkromnej mailovej adresy (ktorú už nebudeme na komunikáciu ďalej využívať) novovytvorenou oficiálnou školskou mailovou adresou (viď čl. uvedený nižšie).

      Pre kontrolu známok a dochádzky môžete použiť žiacky prístup (prihliasovacie meno a heslo určené pre žiakov).

      Za krátkodobé komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.

     • Školské mailové schránky pre rodičov

     • Vážení rodičia - zákonní zástupcovia neplnoletých žiakov,

      k 15.2.2020 Vám boli vytvorené školské mailové schránky, ktoré budú slúžiť na oficiálnu komunikáciu vedenia a zamestnancami školy s Vami. Odteraz Vám budú do novovytvorenej mailovej schránky zasielané oficiálne dokumenty.

      Prihlasovacie údaje do novovytvorených schránok Vám budú doručené po deťoch v piatok 28.2.2020.

      V novovytvorených mailových schránkach nájdete prístupové údaje "rodičovského" konta do EduPage. 

     • Na DOD uvidíte:

     • Spoločenská miestnosť - ukážky poslušnosti so psami, ukážky handlingu

      Učebňa rastlinnej výroby - ukážky kompostovania, liečivé rastliny a modely mechanizácie

      Malé ihrisko - predvádzanie školskej mechanizácie

      Hlavná choda - včelárska expozícia s ochutnávkou medu

                             - ručné dojenie

      Školské vivárium - prezentácia cudzokrajných zvierat

      Učebňa biológie - prezentácia prác v biologickom laboratóriu

      Laboratórium chémie - ukážky prác v laboratóriu

      Veterinárna ambulancia - prezentácia ambulancie

      Veterinárne laboratórium - mikroskopovanie, vyšetrovanie vzoriek moču a trusu

      Salón pre zvieratá - ukážky strihania psov

      Zborovňa - prezentácie odbornej praxe, zahraničných stáží a súťaží

      Školská kuchyňa - ochutnávka jedál zo školskej kuchyne

      Zasadačka - ochutnávka rôznych druhov čajov

      Školský internát - ukážka činností žiakov z internátu a prezentácia internátu

      Učebňa VET1 - prednáška o slovenskom hrubosrstom stavačovi

       

     • Deň otvorených dverí

     • Vážení návštevníci

      v súlade so zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov si Vám dovoľujeme oznámiť, že počas “Dňa otvorených dverí“ na našej škole, budú vyhotovované fotografie a videá, ktoré budú umiestnené na webovej stránke školy a oficiálnej facebook stránke školy.

     • Školské kolo súťaže "Mladý ekofarmár"

     • V dňoch 3.-5.3.2020 sa uskutoční školské kolo súťaže "Mladý ekofarmár". 

      Garant súťaže je Ing. Ján Trnka

      Žiaci, ktorí sa chcú prihlásiť do súťaže, oslovia vyučujúho predmetu HZT alebo CHZ do 26.2.2020.

      Úvodná inštruktáž s podrobnými informáciami sa uskutoční dňa 3.3.2020 o 13,00 hod. v L.CHE a v U.RAV

      Organizačno-technické pokyny, Metodika súťaže, Okruh otázok

      Upozorňujeme účastníkov, že počas súťaže sa budú vyhotovovať fotografie, a že vstupom do súťažných priestorov vyjadrujú súhlas s vyhotovovaním fotografií.

         

     • Výpisy vysvedčení

     • Výpisy vysvedčení sa budú žiakom vydávať 31.1.2020 (piatok) na piatej vyučovacej hodine

     • Deň otvorených dverí

     • Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 10.2.2020 (pondelok) od 9:00 do 13:00. Čaká Vás množstvo zaujímavých atrakcií. Tešíme sa na Vás. 

     • Zasadnutie Rady školy

     • Dňa 23.01.2020 o 16,00 hod. sa uskutoční zasadnutie Rady školy v zborovni školy.

     • Zasadnutie výboru Rodičovského združenia

     • Dňa 29.01.2020 o 16,00 hod. sa uskutoční zasadnutie výboru Rodičovského združenia v zborovni školy.

     • Imatrikulácia

     • Dňa 12.12.2019 o 13,00 hod. sa  v telocvični školy (U.TEV1) uskutční imatrikulácia žiakov 1. ročníka.

      Upozorňujeme účastníkov, že počas imatrikulácie sa budú vyhotovovať fotografie, a že vstupom do telocvične vyjadrujú súhlas s vyhotovovaním fotografií.

     • Stužková slávnosť

     • Dňa 29.11.2019 sa v estrádnej hale PKO Nitra uskutční stužková slávnosť žiakov 4. ročníka.

      Upozorňujeme účastníkov, že počas slávnosti sa budú vyhotovovať fotografie a videozáznamy, a že vstupom do estrádnej haly PKO Nitra vyjadrujú súhlas s vyhotovovaním fotografií a videozáznamov.

     • Zmena riaditeľa školy

     • Od 1.11.2019 bol do funkcie riaditeľa školy menovaný RNDr. Ľuboš Černý

     • Darovanie krvi

     • Dňa 20.11.2019 (utorok) sa v spoločenskej miestnosti školy uskutoční darovanie krvi.

      Ak už máš 18 rokov, hmotnosť nad 50 kg a si zdravá(ý), prispej aj ty k záchrane ľudských životovDarovanie krvi sa nezapočítava do %absencie.

      Viac informácií o darovaní krvi sa dozviete kliknutím na tento odkaz...

     • Deň otvorených dverí

     • !!! Pozor zmena !!! Začiatok DOD o 9,00.

      Deň otvorených dverí sa bude konať dňa 4.10.2019 od 9,00 do 13,00.

      Program:

      • Súťaže psov
      • Ukážka trimovania a strihania psov
      • Ukážka vyšetrenia zvierat
      • Mikroskopovanie a vyšetrenie moču a trusu zvierat
      • Ukážka malých zvierat
      • Ukážka ovocia
      • Predvádzanie školskej mechanizácie a modely mechanizácie
      • Ukážky práce so včelami
      • Ukážky práce v biologickom laboratóriu
      • Ukážky práce v chemickom laboratóriu
      • Prezentácie školských pracovísk praxe
      • Prezentácia vyučovania cudzích jazykov
      • Prezentácia jedál školskej jedálne
      • Čajovňa
      • Prehliadka priestorov školského vivária
      • Prehliadka priestorov školskej voliéry
      • Prehliadka priestorov školskej záhrady
      • Ukážka činností žiakov v školskom internáte
     • Rodičovské združenie

     • Dňa 4.10.2019 (piatok) o 14,00 hod. sa uskutočnia triedne aktívy Rodičovského združenia v kmeňových triedach. 

      Výbor Rodičovského združenia zasadne o 14,30 v zasadačke školy.

     • Predĺženie platnosti čipu ISIC TransData pre dopravu

     • !!! týka sa iba žiakov 2.-4. ročníka, ktorí majú ISIC TransData !!! (logo TransData na zadnej strane ISIC karty)

      Platnosť čipu ISIC karty TransData pre účely dopravy je do 30.6.2019, to znamená, že od 1.7.2019 nemusí preukaz fungovať u všetkých dopravcov.

      Cena prolongácie je 3 € (platené formou SMS).

      Ak chcete ISIC kartu TransData využívať v doprave počas letných prázdnin a ďalší školský rok, potrebujete si prolognovať (predĺžiť platnosť čipu):

      1. poslať SMS na číslo 8844 v tvare TC medzera priezvisko medzera číslo čipu
      2. priložiť kartu k školskému terminálu (po prijatí potvrdzujúcej SMS) na sekretariáte školy alebo verejnému terminálu (https://www.transcard.sk/nova-siet-verejnych-uniterminalov/)

      Viac informácií na https://www.transcard.sk/aktivacia-dopravnej-aplikacie-cez-sms/

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020 bude dňa 2.9.2019 o 9,00:

      • 1. ročník - spoločenská miestnosť
      • 2.-4. ročník - kmeňové triedy