• Rodičovské združenie

   •  

    Výbor rodičovského združenia

    P.č. Titul, meno a priezvisko Funkcia Volený (delegovaný) zástupca za
    1. Gabriela Petrová   I.A
    2. Zuzana Hečlová   I.B
    3. Magdaléna Karenovičová   I.C
    4. Jana Beňďáková   I.D
    5. Jarmila Molnárová   II.A
    6. Ing. Miroslava Blašková   II.B
    7. Mgr. Soňa Soókiová                    II.C
    8. Ing. Miriama Vanková   II.D
    9. Ing.Martina Hudecová   III.A
    10. Jana Francová Predseda III.B
    11. Ing. Žaneta Giertlová                    III.C
    12. Ján Dobiáš Pokladník III.D
    13. Ing. Laura Dubajová   IV.A
    14. Ivana Vargová   IV.B
    15. PaedDr.  Irena Šuchterová   IV.C
    16. Nasťa Ullerová   IV.D