• Rodičovské združenie

   •  

    Výbor rodičovského združenia

    P.č. Titul, meno a priezvisko Funkcia Volený (delegovaný) zástupca za
    1. Gabriela Lenčéšová   I.A
    2. Roman Sládek   I.B
    3. Zuzana Neúročná   I.C
    4. Terézia Brisudová   I.D
    5. Gabriela Petrová   II.A
    6. Zuzana Hečlová   II.B
    7. Magdaléna Karenovičová   II.C
    8. Jana Beňďáková   II.D
    9. Jarmila Molnárová   III.A
    10. Miroslava Blašková   III.B
    11. Soňa Soókiová                     III.C
    12. Miriama Vanková   III.D
    13. Martina Hudecová   IV.A
    14. Jana Francová Predseda IV.B
    15. Žaneta Giertlová                     IV.C
    16. Ján Dobiáš   IV.D

     

   • Príspevok do fondu RZ

   • Príspevok do fondu RZ bol radou rodičov odsúhlasený na 25 EUR (ak na škole študujú viaceré deti z jednej rodiny, každý ďalší súrodenec platí poplatok 15 EUR).

    Poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom na č. účtu SK75 0900 0000 0002 3135 4420 do 25.09.2022Do poznámky sa uvedie meno, priezvisko a trieda žiaka.