• Prijímacie skúšky

  • Termín prijímacieho konania 

   Prijímacie konanie na vzdelávanie v Strednej odbornej škole veterinárnej Nitra do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu:

   4210M 04  Agropodnikanie so zameraním na farmárstvo - počet prijímaných žiakov 12

   4210M 18  Agropodnikanie so zameraním na kynológiu - počet prijímaných žiakov 16

   4336M 01  Veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraním na chov hospodárskych zvierat - počet prijímaných žiakov 60

   4336M 03  Veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraním na chov cudzokrajných zvierat - počet prijímaných žiakov 28 

   sa uskutoční:

   V prvom termíne 3. mája 2021

   V druhom termíne 10. mája 2021

    

  • Harmonogram prijímacích skúšok

   Termín na odoslanie prihlášok do 16. apríla 2021

   Rozhodnutie o prijatí/neprijatí Vám pošleme najneskôr do 20. mája 2021

   Uchádzač/zákonný zástupca doručí potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium do 25. mája 2021

   Počet obsadených a počet voľných miest zverejníme do 5. júna 2021

    


    

   Kritériá prijímania žiakov

   Kritéria prijímania žiakov na šk. rok 2021/2022  TU!!!
    


   Predmety prijímacích skúšok

   Pre oba študijné odbory sa prijímacia skúška vykonáva z predmetov:

       1. Slovenský jazyka a literatúra
            - okruhy otázok (aktualizované 27.1.2021)
            - vzorový test (aktualizované 27.1.2021)

       2. Biológia
            - okruhy otázok (aktualizované 27.1.2021)
            - vzorový test (aktualizované 27.1.2021)

  • Čo vpísať do prihlášky

   Kód školy:
   000162370

   Názov školy:
   Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, 950 12 Nitra

   Študijný odbor:
   4210 M 04 agropodnikanie - farmárstvo
   4210 M 18 agropodnikanie - kynológia
   4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov hospodárskych zvierat
   4336 M 03 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov cudzokrajných zvierat