• Všeobecné a fakturačné údaje


   • Všeobecné údaje

    Názov: Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
    Štatutárny zástupca: RNDr. Ľuboš Černý
    Sídlo: Drážovská 14, 95012 Nitra
    IČO: 00162370


    Zriaďovateľ

    Názov: Nitriansky samosprávny kraj
    Štatutárny zástupca: doc. Ing. Milan Belica, PhD.
    Sídlo: Rázusova 2A, 94901 Nitra
    IČO: 37861298


    Kontaktné údaje

    Poštová adresa:
    Stredná odborná škola veterinárna
    Drážovská 14
    95012 Nitra

    Tel.: 037/7922002
    GSM: 0948/792202

    E-mail: sosvetnrsosvetnr.sk


    Fakturačné údaje

    Názov: Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
    Sídlo: Drážovská 14, 950 12 Nitra
    IČO: 00162370
    DIČ: 2021062538
    Bankové spojenie: SK51 8180 0000 0070 0030 9325 (BIC/SWIFT: SPSRSKBA)


    Bankové účty

    Banka: Štátna pokladnica (BIC/SWIFT: SPSRSKBA)

    SK51 8180 0000 0070 0030 9325 - účet výdavkový
    SK73 8180 0000 0070 0030 9317 - účet príjmový (platby za ubytovanie)
    SK54 8180 0000 0070 0030 9368 - účet stravovací (platby za stravu)

    V prípade, ak chcete škole poskytnúť finančný dar, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 037/7922006


    Kódy školy

    IČO: 00162370 (niekde 000162370)
    EDUID: 100005753
    ŠVS (maturita): 645701
    SK NACE: 85321 (Stredné odborné školstvo)
    OKEČ: 80222 (Ostatné stredné technické a odborné školstvo)
    Druh školy: 410 (Stredná odborná škola) / 467 (SOŠ veterinárna)
    Okres: 403 (Nitra)
    Vyučovací jazyk: 200 (Slovenský)