• Akreditácia Erasmus

      SOŠ veterinárna Nitra s radosťou oznamuje, že získala akreditáciu Erasmus v odbornom vzdelávaní a príprave.

      Akreditácia umožní v priebehu nasledujúcich piatich rokov stabilný prístup k financovaniu mobilít našich študentov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, na základe čoho bude môcť škola vyslať na odbornú stáž v zahraničí celkovo až 45 študentov.

     • Predvianočné aktivity

      Dňa 20.12.2022 sa uskutočnil vianočný koncert, na ktorom si žiaci školy mohli vypočuť a zaspievať známe vianočné piesne. Dňa 21.12.2022 členovia školského parlamentu pripravili vianočné súťaže. Účastníci si vyskúšali svoje zručnosti a vedomosti v mnohých disciplínach: zdobenie medovníčkov a vianočného stromčeka, beh cez prekážky či vianočný kvíz. Ďakujeme členom školského parlamentu za ich prácu pri organizácii a priebehu súťaží.

     • Lyžiarsky a snowbordový kurz

      Lyžiarsky a snowbordový kurz sa bude konať v dvoch termínoch v lyžiaskom stredisku Bachledová dolina, žiaci budú ubytovaní v Penzióne Jánošík, Ždiar 508, 059 55 (tel: 0904 152 591):

      I. termín (23. – 27.1.2023) - triedy I.A, I.B, II.B a II.D - spolu 68 žiakov
      II. termín (6. – 10.2.2023) - triedy I.C, I.D, II.A a II.C - spolu 68 žiakov

     • Svetový deň pôdy

      Dňa 5.decembra si pripomíname Svetový deň pôdy.

      Svetový deň pôdy nám pripomína mnohorozmernosť pôdy. Sme súčasťou životného prostredia tak ako pôda, od ktorej čistoty a funkčnosti závisí aj kvalita nášho života. Pôda, ktorá nás živí, sa utvárala päť- až šesťtisíc rokov.

      Pôda je vzácnosť a existencia ľudskej populácie je od nej v rozhodujúcej miere závislá. Rastie z nej viac ako 90 % našej potravy, žijú v nej dve tretiny svetových druhov živočíchov.

     • Voľby do školského parlamentu

      Riaditeľ školy vyhlasuje voľby do školského parlamentu, ktoré sa uskutočnia 21.11.2022 od 8.00 do 10.00 hod. v spoločenskej miestnosti. Voľby organizuje rada školy.

      Návrhy kandidátov je potrebné predložiť prostredníctvom triedneho učiteľa do 18.11.2022.

      Voliť sa bude 9 členov a to krúžkovaním jednotlivých kandidátov. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom bude zakrúžkovaný minimálne 1 a maximálne 9 kandidátov. Do školského parlamentu odporúčame zvoliť za každý ročník jedného člena.