• Partneri školy

   • Družobné školy

   •  

    Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž (ČR)

    Dohoda o vzájomnej spolupráci vznikla v októbri 2002, predchádzalo jej pozvanie riaditeľa školy na oslavu 50. výročia založenia Tauferovej SOŠ veterinárnej v Kroměříži v júni 2002.

    V októbri 2002 nás navštívila pani riaditeľka Mgr. Božena Florianová s dvomi kolegyňami MVDr. Annou Vrajovou a Ing. Stanislavou Pospíšilovou. Výsledkom tejto pracovnej návštevy bol dohodnutý program na najbližšie obdobie, prekonzultovanie učebných plánov a osnov študijného odboru veterinárstvo a predbežná dohoda o vzájomnej výmene 10 študentov a 2 pedagógov.

    Cieľom výmenných pobytov je výmena skúseností vo výuke v odbore veterinárstvo, získavanie nových poznatkov a prehlbovanie spolupráce medzi žiakmi a pedagógmi oboch škôl. 

          

          

     

    SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická České Budějovice (ČR)

    Korene vzájomnej spolupráce oboch škôl siahajú do júna roku 2002, kedy na oslavách 50. výročia založenia Tauferovej SOŠ veterinární v Kroměříži riaidteľka tejto školy Mgr. Božena Floriánová oficiálne predstavila nášmu p. riaditeľovi Ing. Jozefovi Cíbikovi, CSc. riaditeľa Střední odborní školy veterinární a zemědělské v Českých Budejoviciach Ing. Břetislava Kábeleho.

    Prehĺbenie spolupráce sa uskutočnilo 18.3.2004 na zasadnutí Asociace vzelávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru v Humpolci. Súčasťou tohto zasadnutia bola i prvá oficiálna návšteva SOŠVaZ v Českých Budejoviciach, ktorej sa zúčastnili riaditeľ našej školy a zástupca učiteľov veterinárnych predmetov MVDr. Vladinír Koscelník. Konkrétne podmienky recipročnej výmeny študentov a pedagógov oboch škôl riaidtelia partnerských škôl dohodli 2.10.2004 na oslave 120. výročia poľnohospodárskeho školstva a 45. výročia veterinárneho odboru SOŠ veterinární v Hradci Králové.

    Výsledkom vzájomných stretnutí bol prvý výmenný pobyt študentov a pedagógov oboch partnerských škôl, ktorý sa uskutočnil v dňoch 6.6.-10.6.2005. Cieľom týchto výmenných pobytov je výmena skúseností vo výuke v odbore veterinárstvo, získavanie nových poznatkov a prehlbovanie spolupráce medzi žiakmi a pedagógmi oboch škôl. 

          

          

     

    Stredná poľnohospodárska škola Šabac (Srbsko)

    Prvý kontakt s partnerskou školou sme získali na Agroolympiáde v Portugalsku, kde srbský a slovenský tím súťažili. Po mailovej komunikácii vedenia našej školy so srbskou školou nasledovala návšteva srbskej školy. Asi po mesiaci navštívili kolegovia zo Srbka našu školu a mesto Nitra. Počas návštevy u nás sme podpísali dohodu o spolupráci, ktorej súčasťou boli výmenné pobyty žiakov a učiteľov oboch škôl. Prvý výmenný pobyt sa uskutočnil v júny roku 2019. S partnerskou školu v Srbsku sme realizovali projekt Erazmus + Mladí veterinári a farmári na OVP v Srbsku.

    Škola sa nachádza na severozápade Srbska, približne 550km od Nitry. Je významným poskytovateľom odborného vzdelávania s mnohými študijnými odbormi (veterinárny technik, mäsiar, mliekar, pekár, poľnohospodársky technik, chovateľ športových koní, záhradník) a disponuje širokým materiálno-technickým vybavením a priestormi (školská farma hovädzieho dobytka a ošípaných, záhrada a skleníky, pekáreň, mliekareň, školská minizoo, stajne, jazdiareň, veterinárna ambulancia, laboratóriá).

       

       

     

   • Spolupracujúce organizácie