• Partneri školy

   • Zmluvné pracoviská individuálnej praxe

   •  

    1. AGRO-NV a.s., Nemčiňany 372, 951 81
    2. AGROVINOL s.r.o., Pesecká 6/26, 951 06 Vinodol
    3. AGROTOM s.r.o., Tomášovce 486, 985 56
    4. Althea Vet s.r.o., M.S. Trnavského 5, 949 01 Nitra
    5. Boris Lavo - SHR, Veľké Vozokany 115, 951 82
    6. DODMART s.r.o., Cabaj 856, 951 17 Cabaj-Čapor
    7. Eko Park Piešťany s.r.o., Bratislavská 7110/151, 921 01 Piešťany
    8. ELBRUS - KLUB zdravotne postihnutých, Zimná 23, 040 01 Košice
    9. EL-PA s.r.o., Na Karasiny 247/19, 971 01 Prievidza
    10. Equifarm Ranč o.z., Krížna 119, 951 15 Veľká Dolina
    11. Farma Dudáš, Pitelová 148, 966 11
    12. FARMA VELES s.r.o., Háj 202, 039 01 Turčianske Teplice
    13. FG Vet s.r.o., Zavarská 11, 917 01 Trnava
    14. Gabriel Szász - Wind hill Farm, Škovránková 901/21, 943 54 Svodín
    15. Gazdovský dvor, Veľká Dolina 241, 951 15
    16. HORSE CLUB s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky
    17. Ing. Stanislav Gál - SHR, Obchodná 164/40, 951 46 Bádice
    18. Jastrabá agro s.r.o., Horná Ždaňa 230, 966 04
    19. Jazdecký klub svätého Juraja - Ranč DD, Dlhá 120, 949 01 Nitra
    20. JK Severný vietor, Považany 432, 916 26
    21. Jozef Šimončík - SHR, Veľký Lapáš 220, 951 04
    22. K-9 TRAINING CENTER s.r.o., Kravárska 794, 013 32 Dlhé Pole
    23. Kynologický klub Bebrava, Zvolenská cesta 348/8, 963 01 Krupina
    24. Kynologický klub DogAcademy s.r.o., Pohranice 25, 951 02
    25. Kynologický klub pri parku o.z., Tekovská 39 951 97 Žitavany
    26. Kynologický klub, Družstevná 362, 916 23 Pobedín
    27. Kynologický klub, Gucmanova 656/14, 920 41 Leopoldov
    28. Kynologický klub, Horša 34, 934 01 Levice
    29. Kynologický klub, Koválov 232, 906 03
    30. Kynologický klub, Lazany 432, 972 11
    31. Kynologický klub, Nábrežie za hydrocentrálou 1, 949 01 Nitra
    32. Madonan s.r.o., Železničná 4/A, 920 01 Hlohovec
    33. MAYERRANCH s.r.o., Michal na Ostrove 187, 930 35
    34. Mestský kynologický klub, Údernícka 48, 972 51 Handlová
    35. Monika Fišerová - JK FADEX, Jazerná 224/10, 900 42 Miloslavov
    36. Národná zoologická záhrada Bojnice, Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice
    37. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum š.p., Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
    38. Peter Sklenka - SHR, Okružná cesta 220/13, 966 11 Trnavá Hora
    39. Peter Spodniak - SHR, Zapač 157, 980 53 Lehota nad Rimavicou
    40. Poľnohospodár Nové Zámky a.s., Komjatická 67, 940 63 Nové Zámky
    41. Poľnohospodárske družstvo Bošáca, 913 07 Bošáca
    42. Poľnohospodárske družstvo Čachtice, Družstevná 682/33, 916 21 Čachtice
    43. Poľnohospodárske družstvo DEVIO, Nové Sady 252, 951 24
    44. Poľnohospodárske družstvo Jelšovce, Jelšovce 141, 951 43
    45. Poľnohospodárske družstvo Lúč na Ostrove, Veľký Lúč 110, 930 03 Lúč na Ostrove
    46. Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie, Hlavná 1, 951 35 Veľké Zálužie
    47. Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín, Šterusy 199, 922 03
    48. Psí salón DREAM - Martina Matejková, Mokrá Lúka 122, 050 01
    49. Ranč pod Babicou, Bojná 812, 956 01
    50. Ranč Stará Hora s.r.o., Stará Hora 1481/24, 963 01 Krupina
    51. Ranč u Ňuňa, Litava 243, 962 44
    52. SPU Nitra - botanická záhrada, vivárium, Tr.A.Hlinku 2, 949 76 Nitra
    53. Škola pre psov DamiDes, Nová 597/17, 972 17 Kanianka
    54. T-Agro s.r.o., Čeľadice 320, 951 03
    55. TopDog s.r.o., Novozámocká 155, 949 05 Nitra
    56. Tribeč Fruit s.r.o., Hlavná 398, 951 45 Horné Lefantovce
    57. VET CENTRUM s.r.o., Podzámska 64, 949 01 Nitra
    58. Veterinárna ambulancia, Cukrovarská 322/20, 914 01 Trenčianska Teplá
    59. Veterinárna ambulancia, Jarmočná 1476, 962 05 Hriňová
    60. Veterinárna ambulancia, Kimovská 28, 960 01 Zvolen
    61. Veterinárna ambulancia, Osloboditeľov 27, 066 01 Humenné
    62. Veterinárna ambulancia, Pažitná 1017/37, 926 01 Sereď
    63. Veterinárna ambulancia, Školská 2, 953 01 Zlaté Moravce
    64. Veterinárna ambulancia, Štefánikova 70, 949 01 Nitra
    65. Veterinárna ambulancia, Štvrť Čajkovského 3733/8, 036 08 Martin
    66. Veterinárna ambulancia, Veľkomoravská 4, 911 05 Trenčín
    67. Veterinárna ambulancia, Výčapská 470/10, 951 44 Výčapy-Opatovce
    68. Veterinárna klinika Amigo, Nemocničná 4, 927 01 Šaľa
    69. Veterinárna klinika, Lipová 70/10, 921 01 Piešťany
    70. Veterinárna klinika, Slovenská 52, 940 02 Nové Zámky
    71. Veterinárna poliklinika, Komjatická 65, 940 02 Nové Zámky
    72. Veterinárna prax Ejmi Bojnice s.r.o., Školská 60, 972 01 Bojnice
    73. Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU s.r.o., Hlavná 561, 951 78 Kolíňany
    74. Základná organizácia zväzu športovej kynológie SR, Zámček 21, 941 03 Úľany nad Žitavou
    75. Združenie agropodnikateľov, Veľká komárňanská 5, 941 31 Dvory nad Žitavou

     

     

   • Družobné školy

   •  

    Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž (ČR)

    Dohoda o vzájomnej spolupráci vznikla v októbri 2002, predchádzalo jej pozvanie riaditeľa školy na oslavu 50. výročia založenia Tauferovej SOŠ veterinárnej v Kroměříži v júni 2002.

    V októbri 2002 nás navštívila pani riaditeľka Mgr. Božena Florianová s dvomi kolegyňami MVDr. Annou Vrajovou a Ing. Stanislavou Pospíšilovou. Výsledkom tejto pracovnej návštevy bol dohodnutý program na najbližšie obdobie, prekonzultovanie učebných plánov a osnov študijného odboru veterinárstvo a predbežná dohoda o vzájomnej výmene 10 študentov a 2 pedagógov.

    Cieľom výmenných pobytov je výmena skúseností vo výuke v odbore veterinárstvo, získavanie nových poznatkov a prehlbovanie spolupráce medzi žiakmi a pedagógmi oboch škôl. 

          

          

     

    SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická České Budějovice (ČR)

    Korene vzájomnej spolupráce oboch škôl siahajú do júna roku 2002, kedy na oslavách 50. výročia založenia Tauferovej SOŠ veterinární v Kroměříži riaidteľka tejto školy Mgr. Božena Floriánová oficiálne predstavila nášmu p. riaditeľovi Ing. Jozefovi Cíbikovi, CSc. riaditeľa Střední odborní školy veterinární a zemědělské v Českých Budejoviciach Ing. Břetislava Kábeleho.

    Prehĺbenie spolupráce sa uskutočnilo 18.3.2004 na zasadnutí Asociace vzelávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru v Humpolci. Súčasťou tohto zasadnutia bola i prvá oficiálna návšteva SOŠVaZ v Českých Budejoviciach, ktorej sa zúčastnili riaditeľ našej školy a zástupca učiteľov veterinárnych predmetov MVDr. Vladinír Koscelník. Konkrétne podmienky recipročnej výmeny študentov a pedagógov oboch škôl riaidtelia partnerských škôl dohodli 2.10.2004 na oslave 120. výročia poľnohospodárskeho školstva a 45. výročia veterinárneho odboru SOŠ veterinární v Hradci Králové.

    Výsledkom vzájomných stretnutí bol prvý výmenný pobyt študentov a pedagógov oboch partnerských škôl, ktorý sa uskutočnil v dňoch 6.6.-10.6.2005. Cieľom týchto výmenných pobytov je výmena skúseností vo výuke v odbore veterinárstvo, získavanie nových poznatkov a prehlbovanie spolupráce medzi žiakmi a pedagógmi oboch škôl. 

          

          

     

    Stredná poľnohospodárska škola Šabac (Srbsko)

    Prvý kontakt s partnerskou školou sme získali na Agroolympiáde v Portugalsku, kde srbský a slovenský tím súťažili. Po mailovej komunikácii vedenia našej školy so srbskou školou nasledovala návšteva srbskej školy. Asi po mesiaci navštívili kolegovia zo Srbka našu školu a mesto Nitra. Počas návštevy u nás sme podpísali dohodu o spolupráci, ktorej súčasťou boli výmenné pobyty žiakov a učiteľov oboch škôl. Prvý výmenný pobyt sa uskutočnil v júny roku 2019. S partnerskou školu v Srbsku sme realizovali projekt Erazmus + Mladí veterinári a farmári na OVP v Srbsku.

    Škola sa nachádza na severozápade Srbska, približne 550km od Nitry. Je významným poskytovateľom odborného vzdelávania s mnohými študijnými odbormi (veterinárny technik, mäsiar, mliekar, pekár, poľnohospodársky technik, chovateľ športových koní, záhradník) a disponuje širokým materiálno-technickým vybavením a priestormi (školská farma hovädzieho dobytka a ošípaných, záhrada a skleníky, pekáreň, mliekareň, školská minizoo, stajne, jazdiareň, veterinárna ambulancia, laboratóriá).

       

       

     

   • Spolupracujúce organizácie