• Od piesne k poézii

   •  

    Dňa 25. októbra 2021 - Medzinárodný deň školských knižníc   sme sa stretli v našej knižnici a putovali sme „Od piesne  k poézii“.

    Už starovekí Gréci, napr. Homér,  vedeli, že hudba a poézia patria k sebe. Prozodické veršové systémy, vetná intonácia, prízvučné či neprízvučné slabiky atď. úzko súvisia s melódiou, rytmom, dynamikou v hudbe. Prozódia ako teória je dosť nudná, ale pridáte hudbu a zrazu je zrozumiteľná. (Tlieskaním, udieraním do kolien, počítaním na prstoch sme zistili, že valčík je vlastne daktyl a pod.)

    Pomohli nám zhudobnené texty našich skvelých básnikov - M. Rúfus, (Vianočná, R. Müller); M. Válek, (Jesenná láska, M. Žbirka); Ľ. Feldek, (Modlitba, O. Brzobohatý a V. Dyk). Klub gitaristov sa bude snažiť zahrať ich na predvianočnom hraní J   

    Celoslovenský projekt sa uskutočnil pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Tohoročnú tému opäť určila SPgK v Bratislave: „Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou“. Sme presvedčení, že sa nám ju podarilo naplniť.

    Mgr. D. Newmanová, vychováateľka školského internátu

     

  •