• Rada školy pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra


  • Zoznam členov

   PaedDr. Ingrid Marošová
      - tajomníčka rady školy
      - volený zástupca z radov pedagogických pracovníkov školy
      - e-mail: marosovasosvetnr.sk

   Mgr. Andrea Halásová
      - poverená zvolaním zasadnutia Rady školy zo dňa 23.1.2020
      - volený zástupca z radov nepedagogických pracovníkov školy
      - e-mail: halasovasosvetnr.sk

   Kristína Jalakšová
      - volený zástupca z radov žiakov školy
      - e-mail: kristinajalaksova7gmail.com

   Dagmar Hincová
      - volený zástupca z radov rodičov žiakov školy
      - e-mail: hincovadagmargmail.com

   Mgr. Denisa Slezáková
      - volený zástupca z radov rodičov žiakov školy
      - e-mail: slezakovadatlas.sk

   PaedDr. Irena Šuchterová
      - volený zástupca z radov rodičov žiakov školy
      - e-mail: irenka.suchterovagmail.com

   Mgr. Miloslav Krajčík
      - delegovaný zástupca zriaďovateľa Nitrianskeho samosprávneho kraja
      - e-mail: starostadolnelefantovce.sk

   MVDr. Ladislav Stodola
      - delegovaný zástupca zriaďovateľa Nitrianskeho samosprávneho kraja
      - e-mail: stodolastonline.sk

   PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD.
      - delegovaný zástupca zriaďovateľa Nitrianskeho samosprávneho kraja
      - e-mail: smehilovagmail.com

   Mgr. Ervín Weiss, PhD.
      - delegovaný zástupca zriaďovateľa Nitrianskeho samosprávneho kraja
      - e-mail: weisservingmail.com