• Rada školy pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra

  •  

   Zoznam členov

   MVDr. Ladislav Stodola
      - predseda rady školy
      - delegovaný zástupca zriaďovateľa Nitrianskeho samosprávneho kraja
      - e-mail: stodolastonline.sk

   Mgr. Miloslav Krajčík
      - delegovaný zástupca zriaďovateľa Nitrianskeho samosprávneho kraja
      - e-mail: starostadolnelefantovce.sk

   PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD.
      - delegovaný zástupca zriaďovateľa Nitrianskeho samosprávneho kraja
      - e-mail: smehilovagmail.com

   Mgr. Ján Vozár
      - delegovaný zástupca zriaďovateľa Nitrianskeho samosprávneho kraja
      - e-mail: jan.vozarunsk.sk

   Mgr. Martin Janega
      - volený zástupca z radov pedagogických pracovníkov školy
      - e-mail: janegasosvetnr.sk

   Ing. Denisa Leššová
      - volený zástupca z radov pedagogických pracovníkov školy
      - e-mail: lessovasosvetnr.sk

   Eva Máčiková
      - volený zástupca z radov nepedagogických pracovníkov školy
      - e-mail: macikovasosvetnr.sk

   Jana Francová
      - volený zástupca z radov rodičov žiakov školy
      - e-mail: francova.janamail.sosvetnr.sk

   Ing. Marek Harmata
      - volený zástupca z radov rodičov žiakov školy
      - e-mail: harmata.marekmail.sosvetnr.sk

   Mgr. Kristína Pukanová
      - volený zástupca z radov rodičov žiakov školy
      - e-mail: pukanova.kristinamail.sosvetnr.sk

   Chiara Marianna Lehotská
      - volený zástupca z radov žiakov školy
      - e-mail: chiaramariannalehotskamail.sosvetnr.sk

    

   Funkčné obdobie rady školy je od 20.9.2021 do 19.9.2025.