• Voľné miesta na našej škole

  • Žiadosť s požadovanými dokladmi prosíme zaslať: 
   1) poštou na: SOŠ veterinárna, Drážovská 14, 950 12 Nitra, alebo
   2) mailom na: cerny@sosvetnr.sk

  • Záhradník - ošetrovateľ zvierat

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    01.07.2022
   • Požiadavky:
    .

    Kvalifikačné predpoklady:
    - stredné odborné vzdelanie.

    Zoznam požadovaných dokladov:
    - žiadosť o zamestnanie,
    - profesijný životopis,
    - doklady o nadobudnutom vzdelaní.
  • Technik informačno-komunikačných technológií

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    01.09.2022
   • Požiadavky:
    .

    Kvalifikačné predpoklady:
    - stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnik - elektronické počítačové systémy.

    Zoznam požadovaných dokladov:
    - žiadosť o zamestnanie,
    - profesijný životopis,
    - doklady o nadobudnutom vzdelaní.
  • Vychovávateľ(ka)

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    01.09.2022
   • Požiadavky:
    .

    Kvalifikačné predpoklady:
    - úplné stredné odborné vzdelanie v požadovanom študijnom odbore podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

    Zoznam požadovaných dokladov:
    - žiadosť o zamestnanie
    - profesijný životopis
    - doklady o nadobudnutom vzdelaní
    - bezúhonnosť (pri nástupe)

    Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
    - znalosť práce s PC: OS Windows, MS Office (Word, Excel), Internet (Web, Mail)
  • Kuchár(ka)

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    01.09.2022
   • Požiadavky:
    .

    Kvalifikačné predpoklady:
    - stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár, príp. kuchár-čašník.

    Zoznam požadovaných dokladov:
    - žiadosť o zamestnanie,
    - profesijný životopis,
    - doklady o nadobudnutom vzdelaní.