• Voľné miesta na našej škole

  • Žiadosť s požadovanými dokladmi prosíme zaslať: 
   1) poštou na: SOŠ veterinárna, Drážovská 14, 950 12 Nitra, alebo
   2) mailom na: cerny@sosvetnr.sk

  • Učiteľ profesijných poľnohospodárskych predmetov

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    najneskôr 01.05.2022
   • Požiadavky:
    .

    Kvalifikačné predpoklady:
    - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

    Zoznam požadovaných dokladov:
    - žiadosť o zamestnanie
    - profesijný životopis
    - doklady o nadobudnutom vzdelaní
    - bezúhonnosť (pri nástupe)

    Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
    - znalosť práce s PC: OS Windows, MS Office (Word, Excel), Internet (Web, Mail), EduPage