• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
   • Email školy
   • sosvetnr@gmail.com
   • Telefón
   • informátor: +421 37 7922001
    sekretariát: +421 37 7922002
    hospodárka: +421 37 7922005
    ekonómka: +421 37 7922006
    personalistka: +421 37 7922007
    šk. jedáleň: +421 37 7922055
    šk. internát: +421 37 7922060
   • Adresa školy
   • SOŠ veterinárna
    Drážovská 14
    950 12 Nitra
    Slovakia
   • IČO
   • 00162370
   • DIČ
   • 2021062538
   • Bankové spojenie
   • SK51 8180 0000 0070 0030 9325
    (BIC/SWIFT: SPSRSKBA)
   • Platby za stravu
   • SK54 8180 0000 0070 0030 9368
    (BIC/SWIFT: SPSRSKBA)
   • Platby za ubytovanie
   • SK73 8180 0000 0070 0030 9317
    (BIC/SWIFT: SPSRSKBA)