• Medzinárodné sympózium Europea

   • V dňoch 16.-20.5.2022 sa zástupcovia našej školy zúčastnili Medzinárodného sympózia EUROPEA INTERNATIONAL vo francúzskom Sète, kde sa stretlo viac ako 100 účastníkov z 20 krajín vrátane žiakov 7 francúzskych stredných odborných škôl.

    Témou stretnutia bola Cirkulárna ekonomika  v stredoškolskom  odbornom vzdelávaní a príprave.

    Program pozostával z workshopov pre všetkých,  prípravy cirkulárnych projektov v teamoch, z prednášok, výstav, prezentácií škôl, výmeny informácií  a zo 7 exkurzií do blízkych inšpiratívnych spoločností (napríklad COLAS, SANCHEZ, GEOCORAIL, COVED či škola Lycèe de la mer de Sète) zaoberajúcich sa práve praktickou prípravou žiakov, chovom ustríc, spracovaním odpadových škrupín z nich a ich následné využitie v poľnohospodárstve či iných odvetviach nielen francúzskej ekonomiky.

    Boli vyhlásené projekty, súťaže a aktivity pre rok 2022 a 2023. V tejto súvislosti bola prijatá a schválená výzva pre medzinárodnú súťaž AGRO CHALLENGE 2023, ktorá sa uskutoční na budúci rok na Slovensku, pod gesciou našej SOŠ veterinárnej v Nitre.