• Projekt Erasmus+ 2015


   • Základné údaje o projekte

    logo SAAIC, 10 kB     logo Erasmus+, 10 kB

    Na základe výzvy Národnej agentúry SAAIC na podávanie projektov na rok 2015 v programe ERASMUS + škola podala a zrealizovala mobilitný projekt v kategórii KA1- Vzdelávacia mobilita jednotlivcov.

    Názov projektu:
    Young Farmers´ Mobility in New Trends of Greenhouse Production (Mobilita mladých farmárov v nových trendoch v skleníkovom pestovaní)

    Kategória:
    KA1- Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

    Číslo projektu:
    2015-1-SK01-KA102-008788

    Výška grantu:
    35.844,00 EUR

    Trvanie projektu:
    1.6.2015-31.5.2016

    Realizácia mobility:
    1.11.2015-15.11.2015

    Partnerská (prijímajúca) organizácia:
    Hellenic Agricultural Organization Demeter spadá pod grécke Ministerstvo poľnohospodárstva a zabezpečuje praktické vyučovanie pre školy a školenia pre farmárov v Grécku. Jedna z jej pobočiek sídli v meste Kyparissia na juhozápade Grécka, jej riaditeľ je p. Georgios Tsoumanis. V posledných rokoch sa aktívne zúčastňovala mobilitných projektov ako prijímajúca aj vysielajúca inštitúcia.

    Cieľová skupina:
    18 študentov 2. a 3. ročníka SOŠ veterinárna Nitra, študijný odbor 4210 M 04 agropodnikanie - farmárstvo a 4210 M 18 agropodnikanie - kynológia.


    Ciele projektu

    1. zvýšiť atraktívnosť odborného vzdelávania na SOŠ veterinárnej Nitra
    2. zvýšiť efektivitu vzdelávacieho procesu zapojením vyučujúcich odborných predmetov do projektu
    3. poskytnúť účastníkom mobility medzinárodnú skúsenosť a získanie nových zručností v skleníkovom pestovaní a zvýšiť ich šance na pracovnom trhu.


    Program mobility

    15 hodín teoretických prednášok, v ktorých boli účastníkom predstavené základné metódy skleníkového pestovania v Grécku, porovnanie metód pestovania v Grécku a na Slovensku, typy najbežnejších skleníkových plodín, typy substrátov používaných pri pestovaní, bežné choroby skleníkových plodín, základné hnojivá, princípy hydropónneho pestovania a základná anglická terminológia týkajúca sa skleníkového pestovania.

    20 hodín technických exkurzií, pri ktorých sa účastníci dozvedeli ako pestovať rôzne druhy skleníkovej zeleniny (paradajky, paprika, uhorky, baklažán, šalát), vybrať vhodný substrát, vybrať a aplikovať hnojivá do substrátu, liečiť najbežnejšie choroby skleníkových plodín a ako pestovať pomocou hydropónie.

    15 hodín praxe, pri ktorých sa naučili ako aplikovať nadobudnuté zručnosti aj po návrate z mobility, prispieť k rozvoju poľnohospodárskej výroby a zvýšiť svoje šance na pracovnom trhu.

    Okrem odbornej časti boli v programe mobility zahrnuté aj exkurzie s kultúrno-poznávacím cieľom: exkurzia do Olympie - rodiska Olympijských hier, prehliadka historických Mykén, návšteva hrobky kráľa Agamemmona a exkurzie do historických miest Napflio a Kalamata.


    Výsledky projektu

    Po návrate z mobility boli v rámci diseminácie výsledkov zorganizované viaceré podujatia, na ktorých sa s projektom, jeho priebehom a výsledkami zoznámili pedagógovia školy, ostatní študenti a aj žiaci základných škôl zaujímajúci sa o štúdium na SOŠ veterinárna Nitra.


    Pokračovanie v programe Erasmus +

    Z hľadiska ďalších aktivít školy v programe Erasmus+ bola významná návšteva p. Tsoumanisa, riaditeľa partnerskej organizácie v januári 2016. Na besede s účastníkmi mobility boli s odstupom času vyhodnotené vzdelávacie výsledky mobility a vysielajúca i prijímajúca organizácia získali dôležitú spätnú väzbu. Na oficiálnom stretnutí s Mgr. Editou Križanovou, riaditeľkou SOŠ veterinárna Nitra, boli dojednané podmienky ďalšej spolupráce oboch organizácií a zapojenie sa do programu Erasmus + vo výzve na podávanie projektov pre rok 2016.


    Fotografie

    Foto Erasmus+, 900 kB     Foto Erasmus+, 900 kB


    Foto Erasmus+, 900 kB     Foto Erasmus+, 900 kB