• Projekt „Kruh obehového hospodárstva“

   •  

    Naša škola sa zapojila do projektu „Kruh obehového hospodárstva“.

    V našej škole ho realizuje partner: Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z. (INCIEN).

    Viac o projekte sa dočítate kliknutím na tento odkaz...

    Cieľom tohto projektu je predstaviť a uviesť do praxe podstatu obehového hospodárstva (cirkulárnej 
    ekonomiky) vo vybraných školách na Slovensku a v Maďarsku. Ide o Slovensko – Maďarský projekt, ktorý 
    podporuje Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a je
    financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR. Na projekte sa začalo 
    pracovať v septembri 2017. Koniec projektu je plánovaný na apríl 2019.