• Možnosť individuálnej, prípadne skupinovej prehliadky školy

   •  

    Záujemcom o štúdium na našej škole ponúkame možnosť individuálnej, prípadne skupinovej (viacerí žiaci z rovnakej školy + pedagóg) prehliadky školy.

    Termín prehliadky je potrebné si dohodnúť vopred buď

    mailom: na sosvetnr@sosvetnr.sk (email školy) prípadne 

    telefonicky: na čísle +421 37 7922002 (sekretariát školy)

    Počas prehliadky školy je návštevník povinný dodržiavať všetky platné protipandemické opatrenia a vyplniť „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti pre návštevníka“ (tlačivo je dostupné na vrátnici školy).

    Tešíme sa na Vašu návštevu J