• Stredisko odbornej praxe pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra

  • Prehľad zvierat chovaných na škole

   Zvieratá chované v priestoroch školy môžete pozrieť kliknutím na tento link...

    

   Meteostanica

   Údaje zo školskej meteostanice si môžete pozrieť kliknutím na tento link...

    

   Význam strediska odbornej praxe:

   • dbornej praxe , súvislej odbornej praxe a praktických cvičení pre žiakov našej školy.
   • Vytvára vhodné podmienky pre záujmovú činnosť žiakov.
   • Príkladne charakterizuje prepojenie hospodárskej a výrobnej činnosti s pedagogickou prácou.
   • Motivuje žiakov vzhľadom na možnosť prezentovať výsledky svojej činnosti aj širšej verejnosti.
   • Vytvára predpoklad pre dosiahnutie vysokej úrovne odbornej prípravy žiakov.

    

   Stredisko odbornej praxe tvoria:

   Školská voliéra, ktorá zabezpečuje:

   • chov rôznych druhov zvierat,
   • vhodné ustajňovacie priestory a výbehy pre zvieratá,
   • dennú starostlivosť, ošetrovanie, kŕmenie, napájanie zvierat a preventívne opatrenia v chove zvierat, tiež veterinárny dohľad,
   • vzorkovnicu plemien jednotlivých druhov zvierat.


   Školská záhrada, ktorá zabezpečuje:

   • výrobu kultúrnych plodín v úžitkovej záhrade a v skleníkoch,
   • ucelenú technológiu pestovania poľnohospodárskych plodín,
   • pestovanie liečivých rastlín a špeciálnych rastlín na základe agrotechnických podmienok,
   • pestovanie rôznych druhov ovocia,
   • hnojivá pre výživu pôdy a všetky prostriedky na ochranu poľnohospodárskych kultúr.


   Mechanizačné stredisko, ktoré zabezpečuje:

   • techniku pre praktické a názorné vyučovanie,
   • techniku a mechanizáciu na celkovú prípravu pôdy v agrotechnických termínoch,
   • vykonávanie všetkých mechanizovaných prác v školskej záhrade, voliére a pri údržbe celého areálu školy.