• Záložka do knihy spája slovenské školy

   •  

    Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlasuje k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2021 10. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy "Záložka do knihy spája slovenské školy".

    Medzinárodný mesiac školských knižníc (International School Library Month) vyhlásil v roku 2008 James Henri, prezident Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship.

    Cieľom celoslovenského projektu nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému Významné osobnosti slovenskej literatúry – Pavol Országh Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia).

    Výmenu záložiek môžu školy využiť aj k nadviazaniu spolupráce, kontaktov a poznávaniu života žiakov z rôznych kútov Slovenska a zároveň ako súčasť školského projektu.

    Celoslovenský projekt bude ukončený 31. októbra 2021. Zúčastnené stredné školy budú vyzvané Slovenskou pedagogickou knižnicou k dobrovoľnému zaslaniu informácií o priebehu celoslovenského projektu a k pripojeniu fotografií z priebehu výroby záložiek alebo fotografií najkrajších záložiek. Záverečné vyhodnotenie celoslovenského projektu bude zverejnené 30. novembra 2021.

    Na základe tejto výzvy sa prihlásila aj naša škola. Za partnerov nám vybrali SOŠ súkromnú v Trenčíne. Aby sme ukázali, že naša veterinárna škola je naozaj plná zvieratiek, žiaci fotili a zábery sme pridali k záložkám. Samozrejme, tak ako sa patrí, balík obsahuje sprievodný list, ktorý všeličo vysvetľuje:-))

     

   • Sprievodný list

   • Nitra, 21. októbra 2021

     

    Vážení  priatelia!                        

    Záložka sa stala symbolom  nášho  stretnutia. Prvotným dôvodom bol  rovnaký počet záložiek  uvedený v prihláške. Radi by sme Vám však napísali, ako sme našli aj ďalší dôvod:

    Nazreli sme do histórie  Trenčína a Nitry. Obe naše mestá zasiahli do historických udalostí od čias raného stredoveku. Našli sme mnoho styčných momentov, osudov či postáv.  Z mien spomenieme  aspoň Marca Aurélia, Pribinu, Svätopluka či Matúša Čáka Trenčianskeho.

    Naše mestá sú doslova  spojené stredovekým príbehom o putovaní zo Zobora na Skalku – Legenda o Sv. Svoradovi  a Benediktovi.

    V súčasnosti sa v centre oboch miest týčia hrady ako stále živá pamiatka na „staré časy“. Do „nových časov“  môžete nazrieť prostredníctvom knihy, ktorú Vám venuje riaditeľ našej školy pán RNDr. Ľuboš Černý.

        Milí priatelia, veríme, že  Vám naše záložky, symboly priateľstva, urobia radosť. V mene všetkých účastníkov Vám pozdravy odovzdáva hlavná organizátorka, vychovávateľka ŠI pani Mgr. Ľubica Kupcová 


    P.S.

         V knihe Josefa  Čapka  O psíčkovi a mačičke zvieratká posielali list deťom do Ružomberka.  V knižnici našej školy zameranej na zvieratá má táto kniha  čestné miesto.

         Keď sme si to uvedomili, začala nás prenasledovať  myšlienka, že tento list do Trenčína  by vlastne mohli  napísať  naše zvieratká. Za všetky aspoň tieto:  Josef (oslík), Šaňo (poník), Bohumil(capko), Maura (psík).
    Rozdelení na dva názorové tábory – realita verzus  fantasy – sme  napokon uzavreli kompromis.

         List  sme teda napísali my a našich zvieracích kamarátov  Vám posielame na  fotografiách. Denno-denne nás obklopujú, robia z nás lepších ľudí. My sme im za to vďační, a to nielen 4.októbra, keď je Svetový deň zvierat ...

    S pozdravom

    Vaši priatelia z Nitry
     

  •