• Kontaktné osoby


   • Škola

    Spojovateľky: Anna Danišová, Oľga Veselková 
       tel.: 037/7922001
       GSM: 0948/792201

    Riaditeľ školy: RNDr. Ľuboš Černý
       tel.: 037/7922004
       GSM: 0948/792224
       e-mail: cernysosvetnr.sk

    Administratívna pracovníčka: Mgr. Andrea Halásová
       tel.: 037/7922002
       GSM: 0948/792202
       e-mail: halasovasosvetnr.sk

    Zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie: MVDr. Leila Kichi, PhD.
       tel.: 037/7922003
       GSM: 0948/792226
       e-mail: kichisosvetnr.sk

    Zástupca riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie: Ing. Marcel Polička, PhD.
       tel.: 037/7922010
       GSM: 0904/246966, 0948/792223
       e-mail: polickasosvetnr.sk

    Zástupkyňa riaditeľa školy pre prax a mimoškolské aktivity,
    výchovná a kariérová poradkyňa:
    Ing. Eva Gahurová
       tel.: 037/7922076
       GSM: 0948/792227
       e-mail: gahurovasosvetnr.sk

    Hospodárka: Emília Holičová
       tel.: 037/7922005
       GSM: 0948/792203
       e-mail: holicovasosvetnr.sk

    Ekonómka: Mgr. Monika Milkovičová
       tel.: 037/7922006
       e-mail: milkovicovasosvetnr.sk

    Personalistka, mzdová účtovníčka: Eva Máčiková
       tel.: 037/7922007
       e-mail: macikovasosvetnr.sk

    Koordinátor prevencie rizikového správania: Mgr. Martin Košovan
       tel.: 037/7922065
       e-mail: kosovansosvetnr.sk

    Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Roman Ratulovský
       tel.: 037/7922008
       e-mail: ratulovskysosvetnr.sk

    Sklad učebníc: Mgr. Hana Pšenková
       tel.: 037/7922068
       e-mail: psenkovasosvetnr.sk


    Školská jedáleň

    Vedúca školskej jedálne: Zuzana Budová
       tel.: 037/7922055
       e-mail: budovasosvetnr.sk


    Školský internát

    Vo veci školského internátu kontaktujte:

    Mgr. Jana Farkašová
       GSM: 0948/792233
       e-mail: farkasovasosvetnr.sk

    RNDr. Ľuboš Černý
       GSM: 0948/792224
       e-mail: cernysosvetnr.sk


    Stredisko odbornej praxe

    Vedúca strediska odbornej praxe: Ing. Eva Gahúrová
       tel.: 037/7922076
       GSM: 0948/792227
       e-mail: gahurovasosvetnr.sk