• Kontaktné osoby


   • Škola

    Informátor: Anna Danišová, Oľga Veselková 
       tel.: 037/7922001
       GSM: 0948/792201
       e-mail: danisovasosvetnr.sk, veselkovasosvetnr.sk

    Riaditeľ školy: RNDr. Ľuboš Černý
       tel.: 037/7922004
       GSM: 0948/792224
       e-mail: cernysosvetnr.sk

    Administratívne pracovníčky: Mgr. Andrea Šima, Mgr. Oksana Poláková
       tel.: 037/7922002
       GSM: 0948/792202
       e-mail: simasosvetnr.sk, polakovasosvetnr.sk

    Zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie č.1: MVDr. Leila Kichi, PhD.
       tel.: 037/7922003
       GSM: 0948/792226
       e-mail: kichisosvetnr.sk

    Zástupca riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie č.2: Ing. Marcel Polička, PhD.
       tel.: 037/7922010
       GSM: 0904/246966, 0948/792223
       e-mail: polickasosvetnr.sk

    Zástupkyňa riaditeľa školy pre odbornú prax: Ing. Eva Gahurová
       tel.: 037/7922076
       GSM: 0948/792227
       e-mail: gahurovasosvetnr.sk

    Výchovný a kariérový poradca, sklad učebníc: Mgr. Hana Pšenková
       tel.: 037/7922068
       e-mail: psenkovasosvetnr.sk

    Školský psychológ: Mgr. Nina Němcová
       tel.: 037/7922008
       e-mail: nemcovasosvetnr.sk

    Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Roman Ratulovský
       tel.: 037/7922008
       e-mail: ratulovskysosvetnr.sk

    Koordinátor prevencie rizikového správania sa dospievajúcej mládeže: Mgr. Martin Košovan
       tel.: 037/7922065
       e-mail: kosovansosvetnr.sk

    Koordinátor pre globálne vzdelávanie a envinmentálnu výchovu: Ing. Zuzana Kováčiková
       tel.: 037/7922059
       e-mail: kovacikovasosvetnr.sk

    Hospodárka: Gabriela Sulíková
       tel.: 037/7922005
       GSM: 0948/792203
       e-mail: sulikovasosvetnr.sk

    Ekonómka: Mgr. Monika Milkovičová
       tel.: 037/7922006
       e-mail: milkovicovasosvetnr.sk

    Personalistka: Eva Máčiková
       tel.: 037/7922007
       e-mail: macikovasosvetnr.sk

    Školská jedáleň

    Vedúca školskej jedálne: Zuzana Budová
       tel.: 037/7922055
       e-mail: budovasosvetnr.sk


    Školský internát

    Kontaktná osoba pre ŠI: Mgr. Jana Farkašová
       tel.: 037/7922058
       GSM: 0948/792233
       e-mail: farkasovasosvetnr.sk


    Stredisko odbornej praxe

    Vedúca strediska odbornej praxe: Ing. Eva Gahúrová
       tel.: 037/7922076
       GSM: 0948/792227
       e-mail: gahurovasosvetnr.sk