• Výchovný poradca a koordinátor prevencie rizikového správania sa žiakov

   •  

    Mgr. Martin Košovan

    Primárnym cieľom mojej práce je poskytnúť žiakom a ich zákonným zástupcom školské poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania žiakov, príp. zabezpečiť prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti. Taktiež zabezpečujem preventívne aktivity zamerané na šikanovanie, agresivitu, kyberšikanovanie, nenávistné prejavy, prejavy extrémizmu a radikalizácie žiakov, delikvenciu a drogové závislosti.

     

    Ako ma môžete kontaktovať?

    správou cez EduPage
    mailom: kosovan@sosvetnr.sk
    telefonicky: 037 792 20 65
    osobne: kabinet telesnej výchovy K.TEV1 1/079

     

    Konzultačné hodiny:

               Utorok:     
    Streda:
    10,35 - 10,55
    10,35 - 10,55

     

    V akých situáciách sa na mňa môžete obrátiť?

    Študenti

    • problém v triede,
    • pocit, že ťa v triede (škole) niekto šikanuje,
    • problém s dochádzkou do školy alebo správaním.

    Pedagógovia

    • akýkoľvek problém v triede,
    • váš žiak porušil (resp. opakovane porušuje) školský poriadok,
    • nedorozumenia vo vzťahu učiteľ - žiak, učiteľ - učiteľ, učiteľ - rodič.

    Rodičia

    • za posledné obdobie sa výrazne zmenilo správanie vášho dieťaťa a neviete si to vysvetliť.