• Školský vzdelávací program

   • Škola má v súčasnosti 2 platné školské vzdelávacie programy, do ktorých je možné nahliadnuť na sekretariáte školy. 

    1. pre študijný odbor 4210 M agropodnikanieŠkVP "Produkcia zdravých potravín" 
    2. pre študijný odbor 4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena: ŠkVP "Starostlivosť o zvieratá" 
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
   • sosvetnr@sosvetnr.sk
   • spojovateľka: +421 37 7922001
    sekretariát: +421 37 7922002
    hospodárka: +421 37 7922005
    ekonómka: +421 37 7922006
    personalistka: +421 37 7922007
    šk. jedáleň: +421 37 7922055
    šk. internát: +421 37 7922060
   • SOŠ veterinárna
    Drážovská 14
    950 12 Nitra
   • 00162370
   • 2021062538
   • SK51 8180 0000 0070 0030 9325
    (BIC/SWIFT: SPSRSKBA)
   • SK54 8180 0000 0070 0030 9368
    (BIC/SWIFT: SPSRSKBA)
   • SK73 8180 0000 0070 0030 9317
    (BIC/SWIFT: SPSRSKBA)