• Školský vzdelávací program

   • Škola má v súčasnosti 5 platných školských vzdelávacích programov, do ktorých je možné nahliadnuť na sekretariáte školy: 

    1. Žiaci I. ročníka sa vzdelávajú podľa ŠkVP "Starostlivosť o zvieratá a produkcia zdravých potravín" platného od 01.09.2022.
    2. Žiaci II.A triedy sa vzdelávajú podľa ŠkVP "Produkcia zdravých potravín" platného od 01.09.2021.
    3. Žiaci II.B, II.C a II.D triedy sa vzdelávajú podľa ŠkVP "Starostlivosť o zvieratá" platného od 01.09.2021.
    4. Žiaci III.A a IV.A triedy sa vzdelávajú podľa ŠkVP "Produkcia zdravých potravín" platného od 01.09.2013.
    5. Žiaci III.B, III.C, III.D, IV.B, IV.C a IV.D triedy sa vzdelávajú podľa ŠkVP "Starostlivosť o zvieratá" platného od 01.09.2013.