• Školský vzdelávací program

   • Škola má v súčasnosti 2 platné školské vzdelávacie programy, do ktorých je možné nahliadnuť na sekretariáte školy. 

    1. pre študijný odbor 4210 M agropodnikanieŠkVP "Produkcia zdravých potravín" 
    2. pre študijný odbor 4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena: ŠkVP "Starostlivosť o zvieratá"