• Kariérová poradkyňa

   •  

    Mgr. Hana Pšenková

    Mojím primárnym cieľom je poskytnúť žiakom a ich zákonným zástupcom školské poradenstvo v otázkach profesijnej orientácie žiakov, príp. zabezpečiť prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti.

     

    Ako ma môžete kontaktovať?

    správou cez EduPage
    mailom: psenkova@sosvetnr.sk
    telefonicky: 037 792 20 68
    osobne: kabinet biológie K.BIO 1/058

     

    Konzultačné hodiny:

               Utorok:     
    Streda:
    14,00 - 15,30
    10,00 - 11,30

     

    V akých situáciách sa na mňa môžete obrátiť?

    Študenti

    • nevieš sa rozhodnúť, či ísť ďalej študovať na vysokú školu alebo pracovať,
    • nevieš si vybrať vysokú školu alebo prácu vhodnú pre teba.

    Rodičia

    • potrebujete sa poradiť o ďalšom vzdelávaní vášho dieťaťa na vysokej škole.