• Školské kolo súťaže "SOČ"

     • Dňa 14.02.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže "Stredoškolská odborná činnosť" (SOČ).

      Vyhodnotenie súťaže:

      odbor 03 Chémia, potravinárstvo 

      1. Jessica Hriňáková: Stanovenie obsahu nenasýtených vyšších mastných kyselín vo vybraných potravinárskych výrobkoch
      2. Kvetoslava Beňová: Výroba prírodnej kozmetiky
      3. Diana Horváthová: Vplyv pí vody na rastlinnú a živočíšnu výrobu

      odbor 04 Biológia 

      1. Tatiana Bystrianska: Enrichment ľudoopov v ZOO
      2. Jana Kondéová: Diagnostikovanie ruje u suky pomocou vaginálnej cytológie
      3. Alžbeta Pešková: Porovnanie množstva a materiálu odpadu v domácnostiach

      odbor 07 Pôdohospodárstvo 

      1. Karolína Pandulová: Meranie kvality mäsa teliat z extenzívneho chovu dobytka
      2. Eva Faludiová: Kardiologické ochorenia u psov
      3. Martina Klongová: Vplyv prikrmovania na rast parožia u jeleňov

      RNDr. Eva Ďurišová

       

     • Úprava cestovného poriadku linky "99" - zmena

     • Plánovaná úprava cestovného poriadku linky "99" sa podľa informácií od dopravcu posúva na 17.12.2018

      Od 17.12.2018 spoj označovaný ako "99" s odchodom v dňoch školského vyučovania o 7:10 z Kmeťovej na Šindolku bude zachádzať k Železničnej stanici, odkiaľ bude mať odchod o 7:23.

      Vytvorí sa tým chýbajúce spojenie pre študentov SOŠ veterinárnej, ktorí do Nitry cestujú vlakom.

      Viac sa dočítate kliknutím na nasledujúci odkaz...

     • Darovanie krvi

     • Milí študenti, ak máte 18 rokov, hmotnosť nad 50 kg a ste zdraví, prispejte aj vy k záchrane ľudských životov

      Ak máte záujem darovať krv, dostavte sa 19.11.2018 (pondelok) na NTS Nitra (priestory FN Nitra) podľa priloženého plániku. Krv môžete darovať 7,00 - 14,00Darovanie krvi sa nezapočítava do absencie.

      Viac informácií o darovaní krvi sa dozviete kliknutím na tento odkaz...

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka Strednej odbornej školy veterinárnej, Drážovská 14, Nitra udeľuje dňa 29.10.2018 žiakom školy z organizačných dôvodov riaditeľské voľno.

      Nástup na vyučovanie je v pondelok 05.11.2018.

     • Rodičovské združenie

     • Triedne aktívy rodičovského združenia sa budú konať dňa 05.10.2018 (piatok) o 14,00 hod. v kmeňových triedach

      Rodičia žiakov IV. ročníka sa stretnú o 13,30 hod. v U.MMD, kde dostanú informácie o maturitnej skúške 2019, potom budú pokračovať triednymi aktívmi vo svojich triedach.

      Výbor rodičovského združenia zasadne o 15,00 v zborovni školy (U.ZBO).

     • Deň otvorených dverí

     • Deň otvorených dverí pre žiakov II. stupňa základných škôl sa uskutoční dňa 05.10.2018 od 8,00 do 13,00

     • Žiadosť o umiestnenie zvieraťa v priestoroch školy

     • Milí žiaci,

      od 04.09.2018 si môžete podať žiadosť o umiestnenie zvieraťa v priestoroch školy. K žiadosti musíte priložiť súhlas majiteľa zvieraťa s podmienkami podľa toho, kde chcete mať zviera umiestnené.

      Žiadosti nájdete v časti Verejnosť -> Rodičia a študenti -> Formuláre 

      Žiadosť spolu s prílohou odovzdajte svojmu triednemu učiteľovi. Prvý termín posudzovania žiadostí bude 19.09.2018 (žiadosť musí byť doručená do 14.09.2018). Ďalší termín žiadosti vám bude oznámený.

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční 03.09.2018 o 9,00 hod. v spoločenskej miestnosti školy.

     • Osobná prehliadka školy

     • Riaditeľstvo SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra oznamuje, že s platnosťou od 01.09.2012 
      je možná prehliadka školy po telefonickom dohovore na tel. číslach: 037/7922076 alebo 0948/792227.

     • Projekt „Kruh obehového hospodárstva“

     • Naša škola sa zapojila do projektu „Kruh obehového hospodárstva“.

      V našej škole ho realizuje partner: Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z. (INCIEN).

      Viac o projekte sa dočítate kliknutím na tento odkaz...

      Cieľom tohto projektu je predstaviť a uviesť do praxe podstatu obehového hospodárstva (cirkulárnej 
      ekonomiky) vo vybraných školách na Slovensku a v Maďarsku. Ide o Slovensko – Maďarský projekt, ktorý 
      podporuje Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a je
      financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR. Na projekte sa začalo 
      pracovať v septembri 2017. Koniec projektu je plánovaný na apríl 2019.

       

     • Rodičovské združenie

     • Dňa 13.04.2018 (piatok) o 14,00 hod. sa uskutočnia triedne aktívy Rodičovského združenia v kmeňových triedach. 

      Výbor Rodičovského združenia zasadne o 14,30 v zasadačke školy.

     • Divadelné predstavenie "Kým kohút nezaspieva"

     • Dňa 21.03.2018 sa žiaci III.A, III.C, III.D triedy a vybraní súťažiaci Hviezdoslavovho Kubína zúčastnia derniéry divadelného predstavenia "Kým kohút nezaspieva" v DAB Nitra.

      Zraz žiakov a učiteľov o 9,30 hod. pred DAB,
      pedagogický dozor učitelia SJL

       

     • Dekanátne kolo súťaže "Biblická olympiáda"

     • Dňa 21.03.2018 sa uskutoční dekanátne kolo vedomostnej súťaže "Biblická olympiáda".

      Pedagogický dozor Mgr. Sylvia Moravčíková

       

     • EČ a PFIČ MS z CUJ

     • Dňa 14.03.2018 sa pre žiakov IV. ročníka bude konať externá časť () a písomná forma internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky (MSz anglického a nemeckého jazyka.

      Maturitný rozpis písomnej formy

      Žiaci I.A, I.B, I.C, I.D, II.A far, II.B, II.C, II.D, III.A, III.B, III.C a III.D sa stretnú o 9,45 hod. pred športovou halou Olympia, kde sa zúčastnia  výchovného koncertu "Folklór trochu inak". Vstupné je hradené formou kultúrnych poukazov.

      Žiaci II.A kyn a členovia poľovníckeho krúžku sa zúčastnia odbornej exkurzie vo Veresegyháze v Maďarsku, odchod od školy je o 7,00 hod., pedagogický dozor Ing.Trnka, MVDr. Illíková.