• Deň otvorených dverí

     • Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 10.2.2020 (pondelok) od 9:00 do 13:00. Čaká Vás množstvo zaujímavých atrakcií. Tešíme sa na Vás. 

     • Zasadnutie Rady školy

     • Dňa 23.01.2020 o 16,00 hod. sa uskutoční zasadnutie Rady školy v zborovni školy.

     • Zasadnutie výboru Rodičovského združenia

     • Dňa 29.01.2020 o 16,00 hod. sa uskutoční zasadnutie výboru Rodičovského združenia v zborovni školy.

     • Imatrikulácia

     • Dňa 12.12.2019 o 13,00 hod. sa  v telocvični školy (U.TEV1) uskutční imatrikulácia žiakov 1. ročníka.

      Upozorňujeme účastníkov, že počas imatrikulácie sa budú vyhotovovať fotografie, a že vstupom do telocvične vyjadrujú súhlas s vyhotovovaním fotografií.

     • Stužková slávnosť

     • Dňa 29.11.2019 sa v estrádnej hale PKO Nitra uskutční stužková slávnosť žiakov 4. ročníka.

      Upozorňujeme účastníkov, že počas slávnosti sa budú vyhotovovať fotografie a videozáznamy, a že vstupom do estrádnej haly PKO Nitra vyjadrujú súhlas s vyhotovovaním fotografií a videozáznamov.

     • Zmena riaditeľa školy

     • Od 1.11.2019 bol do funkcie riaditeľa školy menovaný RNDr. Ľuboš Černý

     • Darovanie krvi

     • Dňa 20.11.2019 (utorok) sa v spoločenskej miestnosti školy uskutoční darovanie krvi.

      Ak už máš 18 rokov, hmotnosť nad 50 kg a si zdravá(ý), prispej aj ty k záchrane ľudských životovDarovanie krvi sa nezapočítava do %absencie.

      Viac informácií o darovaní krvi sa dozviete kliknutím na tento odkaz...

     • Deň otvorených dverí

     • !!! Pozor zmena !!! Začiatok DOD o 9,00.

      Deň otvorených dverí sa bude konať dňa 4.10.2019 od 9,00 do 13,00.

      Program:

      • Súťaže psov
      • Ukážka trimovania a strihania psov
      • Ukážka vyšetrenia zvierat
      • Mikroskopovanie a vyšetrenie moču a trusu zvierat
      • Ukážka malých zvierat
      • Ukážka ovocia
      • Predvádzanie školskej mechanizácie a modely mechanizácie
      • Ukážky práce so včelami
      • Ukážky práce v biologickom laboratóriu
      • Ukážky práce v chemickom laboratóriu
      • Prezentácie školských pracovísk praxe
      • Prezentácia vyučovania cudzích jazykov
      • Prezentácia jedál školskej jedálne
      • Čajovňa
      • Prehliadka priestorov školského vivária
      • Prehliadka priestorov školskej voliéry
      • Prehliadka priestorov školskej záhrady
      • Ukážka činností žiakov v školskom internáte
     • Rodičovské združenie

     • Dňa 4.10.2019 (piatok) o 14,00 hod. sa uskutočnia triedne aktívy Rodičovského združenia v kmeňových triedach. 

      Výbor Rodičovského združenia zasadne o 14,30 v zasadačke školy.

     • Predĺženie platnosti čipu ISIC TransData pre dopravu

     • !!! týka sa iba žiakov 2.-4. ročníka, ktorí majú ISIC TransData !!! (logo TransData na zadnej strane ISIC karty)

      Platnosť čipu ISIC karty TransData pre účely dopravy je do 30.6.2019, to znamená, že od 1.7.2019 nemusí preukaz fungovať u všetkých dopravcov.

      Cena prolongácie je 3 € (platené formou SMS).

      Ak chcete ISIC kartu TransData využívať v doprave počas letných prázdnin a ďalší školský rok, potrebujete si prolognovať (predĺžiť platnosť čipu):

      1. poslať SMS na číslo 8844 v tvare TC medzera priezvisko medzera číslo čipu
      2. priložiť kartu k školskému terminálu (po prijatí potvrdzujúcej SMS) na sekretariáte školy alebo verejnému terminálu (https://www.transcard.sk/nova-siet-verejnych-uniterminalov/)

      Viac informácií na https://www.transcard.sk/aktivacia-dopravnej-aplikacie-cez-sms/

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020 bude dňa 2.9.2019 o 9,00:

      • 1. ročník - spoločenská miestnosť
      • 2.-4. ročník - kmeňové triedy
     • Nástup do školského internátu

     • Nástup žiaka do ŠI je v nedeľu 01.09.2019 od 16,00 do 20,00. Informácie potrebné k ubytovaniu žiaka v ŠI nájdete v  "Pokyny pre nástup žiaka do ŠI".

      Bez potvrdenia ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav žiaka je vyhovujúci pre ubytovanie v kolektívnom zariadení, nebude žiak ubytovanýPri nástupe do ŠI je potrebné, aby boli uhradené poplatky za stravu a ubytovanie. Ostatné veci o hľadom ubytovania v školskom internáte sú na WWW stránke ŠI.

     • Zmena výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom internáte a školskej jedálni

     • Na základe prijatia VZN NSK č. 3/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školskom internáte a v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, riaditeľka školy určila od 01.09.2019:

      1. výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za ubytovanie v školskom internáte pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra v sume 25,00 €.
      2. výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v školskej jedálni pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra nasledovne: celodenná strava 3,60 €, v tom: ​​​​​​​raňajky 1,19 € (z toho desiata 0,54 €), obed 1,26 € a večera 1,15 € (z toho olovrant 0,36 €)
     • Zakúpenie známky ISIC 09/2020

     • !!! týka sa všetkých žiakov 1. -3. ročníka !!!

      Známka na ISIC karte je síce platná do 30.9.2019, ale niektorí dopravcovia (vrátane ARRIVA Nitra) vyžadujú, aby pri aktivácii žiackeho cestovného na šk. rok 2019/2020 mali zakúpenú známku ISIC 09/2020.

      Cena ISIC známky je 10 €.

      Zakúpenie známky:

      1. v škole: bezhotovostne (v EduPage platba „Známka ISIC 09/2019“) alebo v hotovosti zaplatiť 10 € na sekretariáte školy.

      2. na stránkach spoločnosti CKM SYTS (https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/)

      Pozn.: Po zaplatení známky ju musí škola objednať a na školu je známka doručená v stredu v ďalšom týždni po jej objednaní. Ak chcete mať známku k dispozícii 2.9.2019 (ihneď po nástupe do školy), musíte ju zaplatiť do 20.8.2019. Škola bude takto zaplatené známky objednávať 21.8.2019.

     • Darovanie krvi

     • Dňa 30.4.2019 (utorok) sa v spoločenskej miestnosti školy uskutoční darovanie krvi.

      Ak už máš 18 rokov, hmotnosť nad 50 kg a si zdravá(ý), prispej aj ty k záchrane ľudských životovDarovanie krvi sa nezapočítava do absencie.

      Viac informácií o darovaní krvi sa dozviete kliknutím na tento odkaz...

     • Darovanie 2% zaplatenej dane

     • Predsedníčka Rodičovského združenia ako i riaditeľka školy by chceli aj v tomto roku požiadať o poukázanie 2% zaplatenej dane na účet rodičovského združenia. 

      Poukázané finančné prostriedky budú v koordinácii s Radou rodičov a Žiackou školskou radou použité na podporu vzdelania, zdravia, kultúry a športu. 

      Tlačivá (môžete si ich stiahnuť alebo vypísať a vytlačiť priamo v prehliadači):

      VYHLÁSENIE o poukázaní 2% zaplatenej dane

      POTVRDENIE o zaplatení dane

       

     • Školské kolo súťaže "Mladý ekofarmár"

     • V dňoch 19.-20.02.2019 sa uskutoční školské kolo súťaže "Mladý ekofarmár". 

      Garant súťaže je Ing. Ján Trnka

      Úvodná inštruktáž s podrobnými informáciami sa uskutoční dňa 18.02.2019 o 13,00 hod. v L.CHE a v U.RAV

      Organizačno-technické pokyny, Metodika súťaže, Okruh otázok