• Prerušenie vyučovania - pokračovanie

     • Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu rozhodol, že vyučovanie na školách bude prerušené až do odvolania.

      Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou a preto prosím sledujte EduPage, Moodle a novo vytvorené mailové schránky.

      Ak sa niekto nebude vedieť prihlásiť (strata hesla), píšte mail na ratulovsky@sosvetnr.sk

     • Maturita 2020

     • Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa NEUSKUTOČNÍ

      Ústna resp. praktická forma internet časti sa neuskutoční!!! Podrobné informácie nádjete TU!!!

     • Prerušenie vyučovania

     • Riaditeľ školy v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 udeľuje na 13.3.2020 (piatok) riaditeľské voľno (platí aj pre žiakov, ktorí sú na individuálnej praxi).

      Ústredný krízový štáb SR rozhodol, že od 16.3.2020 (pondelok) do 29.3.2020 (nedeľa) sa zatvárajú všetky školy a školské zariadenia (od škôlok po univerzity).

      Nariadenie platí aj pre žiakov, ktorí majú v tomto termíne individuálnu prax!!! Individuálna prax sa od 16.3.2020 (pondelok) do 29.3.2020 (nedeľa) ruší!!! O náhradnom termíne budeme žiakov informovať.

     • Nefunkčnosť "rodičovských" prístupov

     • Nefunkčnosť "rodičovského" prístupu je zapríčinená zmenou Vašej súkromnej mailovej adresy (ktorú už nebudeme na komunikáciu ďalej využívať) novovytvorenou oficiálnou školskou mailovou adresou (viď čl. uvedený nižšie).

      Pre kontrolu známok a dochádzky môžete použiť žiacky prístup (prihliasovacie meno a heslo určené pre žiakov).

      Za krátkodobé komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.

     • Školské mailové schránky pre rodičov

     • Vážení rodičia - zákonní zástupcovia neplnoletých žiakov,

      k 15.2.2020 Vám boli vytvorené školské mailové schránky, ktoré budú slúžiť na oficiálnu komunikáciu vedenia a zamestnancami školy s Vami. Odteraz Vám budú do novovytvorenej mailovej schránky zasielané oficiálne dokumenty.

      Prihlasovacie údaje do novovytvorených schránok Vám budú doručené po deťoch v piatok 28.2.2020.

      V novovytvorených mailových schránkach nájdete prístupové údaje "rodičovského" konta do EduPage. 

     • Program DOD

     • Spoločenská miestnosť - ukážky poslušnosti so psami, ukážky handlingu

      Učebňa rastlinnej výroby - ukážky kompostovania, liečivé rastliny a modely mechanizácie

      Malé ihrisko - predvádzanie školskej mechanizácie

      Hlavná choda - včelárska expozícia s ochutnávkou medu

                             - ručné dojenie

      Školské vivárium - prezentácia cudzokrajných zvierat

      Učebňa biológie - prezentácia prác v biologickom laboratóriu

      Laboratórium chémie - ukážky prác v laboratóriu

      Veterinárna ambulancia - prezentácia ambulancie

      Veterinárne laboratórium - mikroskopovanie, vyšetrovanie vzoriek moču a trusu

      Salón pre zvieratá - ukážky strihania psov

      Zborovňa - prezentácie odbornej praxe, zahraničných stáží a súťaží

      Školská kuchyňa - ochutnávka jedál zo školskej kuchyne

      Zasadačka - ochutnávka rôznych druhov čajov

      Školský internát - ukážka činností žiakov z internátu a prezentácia internátu

      Učebňa VET1 - prednáška o slovenskom hrubosrstom stavačovi

       

     • Deň otvorených dverí

     • Vážení návštevníci

      v súlade so zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov si Vám dovoľujeme oznámiť, že počas “Dňa otvorených dverí“ na našej škole, budú vyhotovované fotografie a videá, ktoré budú umiestnené na webovej stránke školy a oficiálnej facebook stránke školy.

     • Školské kolo súťaže "Mladý ekofarmár"

     • V dňoch 3.-5.3.2020 sa uskutoční školské kolo súťaže "Mladý ekofarmár". 

      Garant súťaže je Ing. Ján Trnka

      Žiaci, ktorí sa chcú prihlásiť do súťaže, oslovia vyučujúho predmetu HZT alebo CHZ do 26.2.2020.

      Úvodná inštruktáž s podrobnými informáciami sa uskutoční dňa 3.3.2020 o 13,00 hod. v L.CHE a v U.RAV

      Organizačno-technické pokyny, Metodika súťaže, Okruh otázok

      Upozorňujeme účastníkov, že počas súťaže sa budú vyhotovovať fotografie, a že vstupom do súťažných priestorov vyjadrujú súhlas s vyhotovovaním fotografií.

         

     • Deň otvorených dverí

     • Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 10.2.2020 (pondelok) od 9:00 do 13:00. Čaká Vás množstvo zaujímavých atrakcií. Tešíme sa na Vás. 

     • Imatrikulácia

     • Dňa 12.12.2019 o 13,00 hod. sa  v telocvični školy (U.TEV1) uskutční imatrikulácia žiakov 1. ročníka.

      Upozorňujeme účastníkov, že počas imatrikulácie sa budú vyhotovovať fotografie, a že vstupom do telocvične vyjadrujú súhlas s vyhotovovaním fotografií.

     • Stužková slávnosť

     • Dňa 29.11.2019 sa v estrádnej hale PKO Nitra uskutční stužková slávnosť žiakov 4. ročníka.

      Upozorňujeme účastníkov, že počas slávnosti sa budú vyhotovovať fotografie a videozáznamy, a že vstupom do estrádnej haly PKO Nitra vyjadrujú súhlas s vyhotovovaním fotografií a videozáznamov.

     • Deň otvorených dverí

     • !!! Pozor zmena !!! Začiatok DOD o 9,00.

      Deň otvorených dverí sa bude konať dňa 4.10.2019 od 9,00 do 13,00.

      Program:

      • Súťaže psov
      • Ukážka trimovania a strihania psov
      • Ukážka vyšetrenia zvierat
      • Mikroskopovanie a vyšetrenie moču a trusu zvierat
      • Ukážka malých zvierat
      • Ukážka ovocia
      • Predvádzanie školskej mechanizácie a modely mechanizácie
      • Ukážky práce so včelami
      • Ukážky práce v biologickom laboratóriu
      • Ukážky práce v chemickom laboratóriu
      • Prezentácie školských pracovísk praxe
      • Prezentácia vyučovania cudzích jazykov
      • Prezentácia jedál školskej jedálne
      • Čajovňa
      • Prehliadka priestorov školského vivária
      • Prehliadka priestorov školskej voliéry
      • Prehliadka priestorov školskej záhrady
      • Ukážka činností žiakov v školskom internáte