• Kultúrno-pracovná stáž našich študentov v Japonsku pokračuje

     • V  apríli 2022 do Japonska vycestovali Alexandra Giertlová a Bibiana Betková. V stredu 13.07.2022 sa k ním pripojili študenti Václav Urbánek a Daniela Malíková. Aj keď to bola ich prvá cesta lietadlom, v Tokiu cestovali medzi letiskami, museli zvládnuť mnohé nečakané situácie, nestratili sa a už dnes sa zapojili do práce v laboratóriu Biogenkoji Research Institute po boku svojich spolužiakov, ktorí im pomaly predajú štafetu, keďže sa im ich pobyt kráti.

      Viac sa dočítate TU...

     • Zakúpenie známky ISIC 09/2023

     • !!! týka sa žiakov 2. - 4. ročníka !!!

      Známka na ISIC karte je síce platná do 30.9.2022, ale niektorí dopravcovia vyžadujú, aby pri aktivácii žiackeho cestovného na šk. rok 2022/2023 mali zakúpenú známku ISIC 09/2023.

      Cena ISIC známky je 10 € - môžete zaplatiť prevodom na bankový účet rodičovského združenia (IBAN SK75 0900 0000 0002 3135 4420 - do poznámky uveďte meno, priezvisko a triedu žiaka).

      Po zaplatení známky ju musí škola objednať a na školu je známka doručená v stredu v ďalšom týždni po jej objednaní. Ak chcete mať známku k dispozícii 5.9.2022 (ihneď po nástupe do školy), musí byť platba pripísaná na účet do 15.8.2022. Škola bude takto zaplatené známky objednávať 19.8.2022.