• Humanitárna pomoc

     • Stredná odborná škola veterinárna v Nitre bude zabezpečovať poskytovanie núdzového ubytovania a služieb s ním nevyhnutne spojených pre 50 utečencov z Ukrajiny.

      Príchod utečencov sa predpokladá dňa  4. apríla 2022.

      V prípade záujmu verejnosti o pomoc prosím kontaktujte:

      • Dezinfekčné prostriedky, balené nápoje, ovocie, trvanlivé pečivo a iná forma pomoci – kontaktujte teľ. číslo - 0948/792224 (vo vyhradenom čase podnelok - piatok 8:00 - 14:00) 
      • Oblečenie a hračky – kontaktujte tel. číslo - 0948/792233 (vo vyhradenom čase podnelok - štvrtok 15:00 - 20:00 a nedeľa 16:00 - 20:00) 
     • Oznam

     • Vedenie školy oznamuje, že žiaci 1. až 3. ročníka sa budú v dňoch 14.-18.3.2022 učiť dištančnou formou z dôvodu konania maturitnej skúšky.