• Študovňa pre žiakov

     • Škola zriadila pre žiakov školy a školského internátu študovňu vybavenú 10 notebookmi a multifunkčným zariadením, ktoré boli zakúpené z prostriedkov rodičovského združenia.

     • Erasmus+

     • V dňoch 17.-31.10. sa 15 žiakov našej školy zo štvrtých ročníkov (IV.A, IV.B a IV.C) spolu s dvoma sprevádzajúcimi učiteľmi zúčastní dvojtýždňovej odbornej stáže - mobility v rámci kľúčovej akcie KA1 v programe Erasmus+.

      Žiaci získajú nové odborné vedomosti a medzinárodný certifikát Europass Mobility, ktorý slúži ako dodatok k životopisu a dokladuje medzinárodnú pracovnú skúsenosť.

      Veríme, že nám pandemická situácia dovolí vycestovať a že v budúcnosti budeme môcť zrealizovať ďalšie aktivity v programe Erasmus+ pre žiakov našej školy.