• Zakúpenie známky ISIC 09/2022

     • !!! týka sa žiakov 2. - 4. ročníka !!!

      Známka na ISIC karte je síce platná do 30.9.2021, ale niektorí dopravcovia (vrátane ARRIVA Nitra) vyžadujú, aby pri aktivácii žiackeho cestovného na šk. rok 2021/2022 mali zakúpenú známku ISIC 09/2022.

      Cena ISIC známky je 10 € - môžete zaplatiť v hotovosti na sekretariáte školy alebo prevodom na bankový účet rodičovského združenia (IBAN SK75 0900 0000 0002 3135 4420 - do poznámky uveďte meno, priezvisko a triedu žiaka).

      Po zaplatení známky ju musí škola objednať a na školu je známka doručená v stredu v ďalšom týždni po jej objednaní. Ak chcete mať známku k dispozícii 2.9.2021 (ihneď po nástupe do školy), musí byť platba pripísaná na účet do 19.8.2021. Škola bude takto zaplatené známky objednávať 20.8.2021.