• FinQ - Program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy

     • Sme súčasťou nového unikátneho vzdelávacieho programu!

      Naša škola je jednou z 25 vybraných škôl z celého Slovenska, ktorá bude svojich žiakov podporovať v rozvoji finančnej kultúry. Program FinQ, ako prvý na Slovensku, prináša komplexný prístup k finančnému vzdelávaniu a poskytuje materiály s metódou akčného prístupu k finančnému vzdelávaniu na školách. Jeho cieľom je, aby žiaci dokázali:

      • pochopiť potrebu a kontext finančného vzdelávania,
      • zaujať stanovisko k reálnym situáciám spojeným s finančnou kultúrou,
      • správne sa rozhodovať v danej oblasti.

      Veríme, že vďaka programu FinQ budú naši žiaci v budúcnosti finančne zdatní a budú sa tak vedieť zodpovedne správať voči sebe a svojmu okoliu a aktívne sa zapájať do ekonomického a spoločenského života.