• Školský internát

     • Vo veci školského internátu kontaktujte: Mgr. Jana Farkašová - 0948/792233, farkasova@sosvetnr.sk alebo RNDr. Ľuboš Černý - 0948/792224, cerny@sosvetnr.sk

      Úhradu nákladov za internát za mesiac apríl je potrebné uhradiť v stanovenej lehote. V prípade, že nebude internát v mesiaci apríl 2020 otvorený, tak sa peniaze rodičom vrátia.

     • Prijímacie skúšky

     • Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.

      O termínoch prijímacích skúšok Vás budeme vopred informovať. 

     • Prerušenie vyučovania - pokračovanie

     • Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu rozhodol, že vyučovanie na školách bude prerušené až do odvolania.

      Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou a preto prosím sledujte EduPage, Moodle a novo vytvorené mailové schránky.

      Ak sa niekto nebude vedieť prihlásiť (strata hesla), píšte mail na ratulovsky@sosvetnr.sk

     • Maturita 2020

     • Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa NEUSKUTOČNÍ

      Ústna resp. praktická forma internet časti sa neuskutoční!!! Podrobné informácie nádjete TU!!!

     • Prerušenie vyučovania

     • Riaditeľ školy v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 udeľuje na 13.3.2020 (piatok) riaditeľské voľno (platí aj pre žiakov, ktorí sú na individuálnej praxi).

      Ústredný krízový štáb SR rozhodol, že od 16.3.2020 (pondelok) do 29.3.2020 (nedeľa) sa zatvárajú všetky školy a školské zariadenia (od škôlok po univerzity).

      Nariadenie platí aj pre žiakov, ktorí majú v tomto termíne individuálnu prax!!! Individuálna prax sa od 16.3.2020 (pondelok) do 29.3.2020 (nedeľa) ruší!!! O náhradnom termíne budeme žiakov informovať.