• Deň otvorených dverí

     • !!! Pozor zmena !!! Začiatok DOD o 9,00.

      Deň otvorených dverí sa bude konať dňa 4.10.2019 od 9,00 do 13,00.

      Program:

      • Súťaže psov
      • Ukážka trimovania a strihania psov
      • Ukážka vyšetrenia zvierat
      • Mikroskopovanie a vyšetrenie moču a trusu zvierat
      • Ukážka malých zvierat
      • Ukážka ovocia
      • Predvádzanie školskej mechanizácie a modely mechanizácie
      • Ukážky práce so včelami
      • Ukážky práce v biologickom laboratóriu
      • Ukážky práce v chemickom laboratóriu
      • Prezentácie školských pracovísk praxe
      • Prezentácia vyučovania cudzích jazykov
      • Prezentácia jedál školskej jedálne
      • Čajovňa
      • Prehliadka priestorov školského vivária
      • Prehliadka priestorov školskej voliéry
      • Prehliadka priestorov školskej záhrady
      • Ukážka činností žiakov v školskom internáte