• Zmena výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom internáte a školskej jedálni

     • Na základe prijatia VZN NSK č. 3/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školskom internáte a v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, riaditeľka školy určila od 01.09.2019:

      1. výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za ubytovanie v školskom internáte pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra v sume 25,00 €.
      2. výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v školskej jedálni pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra nasledovne: celodenná strava 3,60 €, v tom: ​​​​​​​raňajky 1,19 € (z toho desiata 0,54 €), obed 1,26 € a večera 1,15 € (z toho olovrant 0,36 €)