• Zakúpenie známky ISIC 09/2020

     • !!! týka sa všetkých žiakov 1. -3. ročníka !!!

      Známka na ISIC karte je síce platná do 30.9.2019, ale niektorí dopravcovia (vrátane ARRIVA Nitra) vyžadujú, aby pri aktivácii žiackeho cestovného na šk. rok 2019/2020 mali zakúpenú známku ISIC 09/2020.

      Cena ISIC známky je 10 €.

      Zakúpenie známky:

      1. v škole: bezhotovostne (v EduPage platba „Známka ISIC 09/2019“) alebo v hotovosti zaplatiť 10 € na sekretariáte školy.

      2. na stránkach spoločnosti CKM SYTS (https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/)

      Pozn.: Po zaplatení známky ju musí škola objednať a na školu je známka doručená v stredu v ďalšom týždni po jej objednaní. Ak chcete mať známku k dispozícii 2.9.2019 (ihneď po nástupe do školy), musíte ju zaplatiť do 20.8.2019. Škola bude takto zaplatené známky objednávať 21.8.2019.