• Rodičovské združenie

     • Triedne aktívy rodičovského združenia sa budú konať dňa 05.10.2018 (piatok) o 14,00 hod. v kmeňových triedach

      Rodičia žiakov IV. ročníka sa stretnú o 13,30 hod. v U.MMD, kde dostanú informácie o maturitnej skúške 2019, potom budú pokračovať triednymi aktívmi vo svojich triedach.

      Výbor rodičovského združenia zasadne o 15,00 v zborovni školy (U.ZBO).

     • Deň otvorených dverí

     • Deň otvorených dverí pre žiakov II. stupňa základných škôl sa uskutoční dňa 05.10.2018 od 8,00 do 13,00

     • Žiadosť o umiestnenie zvieraťa v priestoroch školy

     • Milí žiaci,

      od 04.09.2018 si môžete podať žiadosť o umiestnenie zvieraťa v priestoroch školy. K žiadosti musíte priložiť súhlas majiteľa zvieraťa s podmienkami podľa toho, kde chcete mať zviera umiestnené.

      Žiadosti nájdete v časti Verejnosť -> Rodičia a študenti -> Formuláre 

      Žiadosť spolu s prílohou odovzdajte svojmu triednemu učiteľovi. Prvý termín posudzovania žiadostí bude 19.09.2018 (žiadosť musí byť doručená do 14.09.2018). Ďalší termín žiadosti vám bude oznámený.