• Rodičovské združenie

     • Triedne aktívy rodičovského združenia sa budú konať dňa 05.10.2018 (piatok) o 14,00 hod. v kmeňových triedach

      Rodičia žiakov IV. ročníka sa stretnú o 13,30 hod. v U.MMD, kde dostanú informácie o maturitnej skúške 2019, potom budú pokračovať triednymi aktívmi vo svojich triedach.

      Výbor rodičovského združenia zasadne o 15,00 v zborovni školy (U.ZBO).

     • Deň otvorených dverí

     • Deň otvorených dverí pre žiakov II. stupňa základných škôl sa uskutoční dňa 05.10.2018 od 8,00 do 13,00

     • Žiadosť o umiestnenie zvieraťa v priestoroch školy

     • Milí žiaci,

      od 04.09.2018 si môžete podať žiadosť o umiestnenie zvieraťa v priestoroch školy. K žiadosti musíte priložiť súhlas majiteľa zvieraťa s podmienkami podľa toho, kde chcete mať zviera umiestnené.

      Žiadosti nájdete v časti Verejnosť -> Rodičia a študenti -> Formuláre 

      Žiadosť spolu s prílohou odovzdajte svojmu triednemu učiteľovi. Prvý termín posudzovania žiadostí bude 19.09.2018 (žiadosť musí byť doručená do 14.09.2018). Ďalší termín žiadosti vám bude oznámený.

     • Osobná prehliadka školy

     • Riaditeľstvo SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra oznamuje, že s platnosťou od 01.09.2012 
      je možná prehliadka školy po telefonickom dohovore na tel. číslach: 037/7922076 alebo 0948/792227.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
    • sosvetnr@sosvetnr.sk
    • spojovateľka: +421 37 7922001
     sekretariát: +421 37 7922002
     hospodárka: +421 37 7922005
     ekonómka: +421 37 7922006
     personalistka: +421 37 7922007
     šk. jedáleň: +421 37 7922055
     šk. internát: +421 37 7922060
    • SOŠ veterinárna
     Drážovská 14
     950 12 Nitra
    • 00162370
    • 2021062538
    • SK51 8180 0000 0070 0030 9325
     (BIC/SWIFT: SPSRSKBA)
    • SK54 8180 0000 0070 0030 9368
     (BIC/SWIFT: SPSRSKBA)
    • SK73 8180 0000 0070 0030 9317
     (BIC/SWIFT: SPSRSKBA)