• Školská psychologička

   •  

    Mgr. Nina Němcová

    Primárnym cieľom mojej práce je poskytovať odborné psychologické služby žiakom, zákonným zástupcom a zamestnancom školy a realizovať aktivity pri problémoch a ťažkostiach vo výchovno-vzdelávacom procese.

     

    Ako ma môžete kontaktovať?

    správou cez EduPage
    mailom: nemcova@sosvetnr.sk
    telefonicky: 0948 79 22 26, 037 792 20 08
    osobne: Po, St: zborovňa školského internátu 2/022 (na prízemí školského internátu)
                   Ut, Št, Pi: špeciálno-pedagogická učebňa K.ŠŠP 1/074 (na spojovacej chodbe za kuchynkou)

     

    Konzultačné hodiny:

               Pondelok:     
    Utorok:
    Streda:
    Štvrtok:
    Piatok:
    14,00 - 15,00     
    10,35 - 10,55
    14,00 - 15,00
    10,35 - 10,55
    10,35 - 10,55
    19,00 - 20,00
    13,20 - 14,45
    19,00 - 20,00
    13,20 - 14,45
    13,20 - 13,45

     

    V akých situáciách sa na mňa môžete obrátiť?

    Študenti

    • problémy adaptácie do nového kolektívu,
    • narušené vzťahy v triede,
    • zvládanie stresových a záťažových situácií v škole i v rodine,
    • podpora a pomoc pri riešení osobných problémov.

    Pedagógovia

    • riešenie medziľudských vzťahov v škole,
    • poradenské služby v oblasti profesijného i osobnostného rozvoja.

    Rodičia

    • poradenské konzultácie problémov vo vzťahu s dieťaťom.

     

     

  • Blog školskej psychologičky