• Autoškola Šindolka
    Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
    Sídlo: Drážovská 14, 950 12 Nitra

    GSM: 0948 792202
    mail: autoskolasindolka@sosvetnr.sk

     

    Vodičské kurzy

    Dňa 05.05.2022 začala Stredná odborná škola veterinárna v Nitre podnikateľskú činnosť v oblasti prevádzky autoškoly a to:

    • vodičských kurzov v rozsahu skupiny/ín vodičského oprávnenia: T, B
    • kondičných kurzov v rozsahu  skupiny/ín vodičského oprávnenia: T, B
    • doškoľovacích kurzov vodičov v rozsahu  skupiny/ín vodičského oprávnenia: T, B

     

    Teoretická príprava, náuka o konštrukcii a údržbe vozidla ako i teoretická časť záverečnej skúšky bude prebiehať v učebni odbornej praxe v budove školy

    Výcvik-jazdy sa budú uskutočňovať na autocvičisku v priestoroch školy.

     

    Žiaci sa môžu prihlásiť do Autoškoly prostredníctvom vyplnenia prihlášky a zaslania potvrdenia od lekára.

    V čase podania prihlášky musí mať žiak 17 rokov.

     

    Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia (+ potvrdenie od lekára)
    Vzor na vyplnenie žiadosti o udelenie VO

     


     

    Cena výcviku

    Skupina Cena Určené pre:
    "B" (osobné a
    motorové vozidlá)
    685 EUR žiaci a zamestnanci SOŠ veterinárnej v Nitre
    "T" (traktory) 0 EUR žiaci SOŠ veterinárnej v Nitre,
    odbor agropodnikanie so zameraním na farmárstvo
    595 EUR ostatní žiaci a zamestnanci SOŠ veterinárnej v Nitre
    "B" + "T" 1085 EUR žiaci a zamestnanci SOŠ veterinárnej v Nitre

     

    Číslo účtu IBAN na úhradu poplatku: SK55 8180 0000 0070 0067 6010 
    Variabilný symbol: číslo kurzu (dozviete sa od inštruktora)
    Do poznámky je potrebné uviesť meno, priezvisko a triedu žiaka