• Verejné obstarávanie


   • Výzva na predloženie cenovej ponuky
    Dátum zverejnenia: 04.09.2018

    Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra, plánuje zadať zákazku s nízkou hodnotou na predmet "Stavebné úpravy priestorov SOŠ veterinárnej v Nitre".

    V prípade záujmu zašlite Vaše písomné cenové ponuky na adresu školy najneskôr do 17.09.2018 do 15.00 hod.

    Bližšie informácie si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz...


    Výzva na predloženie cenovej ponuky
    Dátum zverejnenia: 04.06.2018

    Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra, plánuje prenajať časť dočasne prebytočných priestorov na prevádzku školského bufetu s baleným tovarom.

    V prípade záujmu zašlite Vaše písomné cenové ponuky na adresu školy najneskôr do 20.06.2018 do 14.00 hod.

    Bližšie informácie si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz...


    Výzva na predloženie cenovej ponuky
    Dátum zverejnenia: 02.03.2018

    Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra, plánuje zadať zákazku s nízkou hodnotou na predmet "Stavebné úpravy priestorov SOŠ veterinárnej v Nitre".

    V prípade záujmu zašlite Vaše písomné cenové ponuky na adresu školy najneskôr do 21.03.2018 do 15.00 hod.

    Bližšie informácie si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz...


    Výzva na predloženie cenovej ponuky
    Dátum zverejnenia: 19.02.2018

    Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra plánuje zadať zákazku s nízkou hodnotou na dodávku potravín v nasledovných skupinách:

    >> mäso a mäsové výrobky
    >> hydinové výrobky, vajcia a mrazená zelenina
    >> mlynské, škrobové a iné rôzne potravinárske výrobky
    >> mlieko a mliečne výrobky
    >> zelenina, poľnohospodárske produkty a ovocie
    >> rôzne potravinárske výrobky
    >> sterilizovaná zelenina a šaláty
    (konkrétna výzva sa zobrazí kliknutím na danú skupinu potravinárskych výrobkov)

    V prípade záujmu doručte Vaše písomné cenové ponuky do kancelárie vedúcej školskej jedálne najneskôr do 28.02.2018 do 15.00 hod.


    Výzva na predloženie cenovej ponuky
    Dátum zverejnenia: 22.01.2018

    Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra, plánuje prenajať časť dočasne prebytočných priestorov na na prevádzku školského bufetu s baleným tovarom.

    V prípade záujmu zašlite Vaše písomné cenové ponuky na adresu školy najneskôr do 06.02.2018 do 14.00 hod.

    Bližšie informácie si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz...


    Výzva na predloženie cenovej ponuky
    Dátum zverejnenia: 15.01.2018

    Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra, plánuje zadať zákazku s nízkou hodnotou na predmet "Preprava osôb autobusmi a mikrobusmi".

    V prípade záujmu zašlite Vaše písomné cenové ponuky na adresu školy najneskôr do 31.01.2018 do 15.00 hod.

    Bližšie informácie si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz...


    Výzva na predloženie cenovej ponuky
    Dátum zverejnenia: 21.09.2017

    Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra, plánuje predať prebytočný majetok Traktor Zetor 7245 (pojazdný, rok výroby 1985).

    V prípade záujmu zašlite Vaše písomné cenové ponuky na adresu školy najneskôr do 06.10.2017 do 13.00 hod.

    Bližšie informácie si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz...


    Výzva na predloženie cenovej ponuky
    Dátum zverejnenia: 17.08.2017

    Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra, plánuje predať prebytočný majetok Traktor Zetor 7245 (pojazdný, rok výroby 1985).

    V prípade záujmu zašlite Vaše písomné cenové ponuky na adresu školy najneskôr do 05.09.2017 do 13.00 hod.

    Bližšie informácie si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz...


    Výzva na predloženie cenovej ponuky
    Dátum zverejnenia: 17.07.2017

    Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra, plánuje prenajať časť dočasne prebytočných priestorov na na prevádzku školského bufetu s baleným tovarom.

    V prípade záujmu zašlite Vaše písomné cenové ponuky na adresu školy najneskôr do 02.08.2017 do 14.00 hod.

    Bližšie informácie si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz...


    Výzva na predloženie cenovej ponuky
    Dátum zverejnenia: 01.02.2017

    Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra plánuje zadať zákazku s nízkou hodnotou na dodávku potravín v nasledovných skupinách:

    >> mäso a mäsové výrobky
    >> hydinové výrobky, vajcia a mrazená zelenina
    >> mlynské, škrobové a iné rôzne potravinárske výrobky
    >> mlieko a mliečne výrobky
    >> zelenina, poľnohospodárske produkty a ovocie
    >> rôzne potravinárske výrobky
    >> sterilizovaná zelenina a šaláty
    (konkrétna výzva sa zobrazí kliknutím na danú skupinu potravinárskych výrobkov)

    V prípade záujmu doručte Vaše písomné cenové ponuky do kancelárie vedúcej školskej jedálne najneskôr do 14.02.2017 do 15.00 hod.


    Výzva na predloženie cenovej ponuky
    Dátum zverejnenia: 13.01.2017

    Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra, plánuje zadať podlimitnú zákazku na predmet "Preprava osôb autobusmi a mikrobusmi".

    V prípade záujmu zašlite Vaše písomné cenové ponuky na adresu školy najneskôr do 03.02.2017 do 15.00 hod.

    Bližšie informácie si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz...


    Výzva na predloženie cenovej ponuky
    Dátum zverejnenia: 21.03.2016

    Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra, plánuje prenajať časť dočasne prebytočných priestorov na umiestnenie automatu na balené nealkoholické nápoje a trvanlivé občerstvenie.

    V prípade záujmu zašlite Vaše písomné cenové ponuky na adresu školy najneskôr do 06.04.2016 do 15.00 hod.

    Bližšie informácie si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz...


    Výzva na predloženie cenovej ponuky
    Dátum zverejnenia: 08.03.2016

    Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra plánuje zadať zákazku s nízkou hodnotou na dodávku potravín v nasledovných skupinách:

    >> mäso a mäsové výrobky
    >> hydinové výrobky, vajcia a mrazená zelenina
    >> mlynské, škrobové a iné rôzne potravinárske výrobky
    >> mlieko a mliečne výrobky
    >> zelenina, poľnohospodárske produkty a ovocie
    >> rôzne potravinárske výrobky
    (konkrétna výzva sa zobrazí kliknutím na danú skupinu potravinárskych výrobkov)

    V prípade záujmu zašlite Vaše písomné cenové ponuky na adresu školy najneskôr do 22.03.2016 do 15.00 hod.


    Výzva na predloženie cenovej ponuky
    Dátum zverejnenia: 16.03.2015

    Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra plánuje zadať zákazku s nízkou hodnotou na dodávku potravín v nasledovných skupinách:

    >> mäso a mäsové výrobky
    >> hydinové výrobky, vajcia a mrazená zelenina
    >> mlynské, škrobové a iné rôzne potravinárske výrobky
    >> mlieko a mliečne výrobky
    >> zelenina, poľnohospodárske produkty a ovocie
    >> rôzne potravinárske výrobky
    >> sterilizované výrobky
    (konkrétna výzva sa zobrazí kliknutím na danú skupinu potravinárskych výrobkov)

    V prípade záujmu zašlite Vaše písomné cenové ponuky na adresu školy najneskôr do 26.03.2015 do 15.00 hod.


    Výzva na predloženie cenovej ponuky
    Dátum zverejnenia: 06.10.2014

    Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra, plánuje prenajať časť dočasne prebytočných priestorov na umiestnenie automatu na balené nealkoholické nápoje.

    V prípade záujmu zašlite Vaše písomné cenové ponuky na adresu školy najneskôr do 21.10.2014 do 15.00 hod.

    Bližšie informácie si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz...


    Výzva na predloženie cenovej ponuky
    Dátum zverejnenia: 28.10.2013

    Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra plánuje zadať zákazku s nízkou hodnotou na dodávku potravín v nasledovných skupinách:

    >> mäso a mäsové výrobky
    >> hydinové výrobky, vajcia a mrazená zelenina
    >> mlynské, škrobové a iné rôzne potravinárske výrobky
    >> mlieko a mliečne výrobky
    >> zelenina, poľnohospodárske produkty a ovocie
    >> rôzne potravinárske výrobky
    (konkrétna výzva sa zobrazí kliknutím na danú skupinu potravinárskych výrobkov)

    V prípade záujmu zašlite Vaše písomné cenové ponuky na adresu školy najneskôr do 12.11.2013 do 15.00 hod.


    Výzva na predloženie cenovej ponuky
    Dátum zverejnenia: 26.08.2013

    Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra, plánuje prenajať časť dočasne prebytočných priestorov na umietnenie základňovej stanice verejnej elektronickej komunikačnej siete a príslušnej infraštruktúry rádioreleového bodu.

    V prípade záujmu zašlite Vaše písomné cenové ponuky na adresu školy najneskôr do 11.09.2013 do 15.00 hod.

    Bližšie informácie si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz...


    Výzva na predloženie cenovej ponuky
    Dátum zverejnenia: 29.04.2013

    Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra, plánuje prenajať časť dočasne prebytočných priestorov na umietnenie automatu na bezkofeinovú kávu.

    V prípade záujmu zašlite Vaše písomné cenové ponuky na adresu školy najneskôr do 14.05.2013 do 15.00 hod.

    Bližšie informácie si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz...


    Výzva na predloženie cenovej ponuky
    Dátum zverejnenia: 11.03.2013

    Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra, plánuje predať prebytočný majetok.

    V prípade záujmu zašlite Vaše písomné cenové ponuky na adresu školy najneskôr do 26.03.2013 do 15.00 hod.

    Bližšie informácie si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz...


    Výzva na predloženie cenovej ponuky
    Dátum zverejnenia: 18.02.2013

    Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra, plánuje prenajať časť dočasne prebytočného pozemku so zatrávnenou plochou o výmere 48m2.

    V prípade záujmu zašlite Vaše písomné cenové ponuky na adresu školy najneskôr do 05.03.2013 do 15.00 hod.

    Bližšie informácie si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz...


    Výzva na predloženie cenovej ponuky
    Dátum zverejnenia: 04.05.2012

    Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra, plánuje prenajať časť dočasne prebytočného pozemku so spevnenou plochou o výmere 672m2.

    V prípade záujmu zašlite Vaše písomné cenové ponuky na adresu školy najneskôr do 22.05.2012 do 15.00 hod.

    Bližšie informácie si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz...


    Výzva na predloženie cenovej ponuky
    Dátum zverejnenia: 02.04.2012

    Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra, plánuje prenajať časť dočasne prebytočných priestorov na umietnenie automatu na bezkofeinovú kávu.

    V prípade záujmu zašlite Vaše písomné cenové ponuky na adresu školy najneskôr do 17.04.2012 do 15.00 hod.

    Bližšie informácie si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz...


    Výzva na predloženie cenovej ponuky
    Dátum zverejnenia: 15.03.2012

    Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra, plánuje zadať zákazku na predmet "Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov".

    V prípade, že disponujete vyššie špecifikovaným predmetom zákazky, ktorý spĺňa uvedené požiadavky, žiadame o zaslanie písomnej ponuky na adresu školy najneskôr do 30.03.2012 do 12.00 hod.

    Bližšie informácie si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz...


    Výzva na predloženie cenovej ponuky
    Dátum zverejnenia: 15.03.2012

    Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra, plánuje zadať zákazku na predmet "Nákup školských a kancelárskych potrieb".

    V prípade, že disponujete vyššie špecifikovaným predmetom zákazky, ktorý spĺňa uvedené požiadavky, žiadame o zaslanie písomnej ponuky na adresu školy najneskôr do 30.03.2012 do 12.00 hod.

    Bližšie informácie si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz...

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
   • sosvetnr@sosvetnr.sk
   • spojovateľka: +421 37 7922001
    sekretariát: +421 37 7922002
    hospodárka: +421 37 7922005
    ekonómka: +421 37 7922006
    personalistka: +421 37 7922007
    šk. jedáleň: +421 37 7922055
    šk. internát: +421 37 7922060
   • SOŠ veterinárna
    Drážovská 14
    950 12 Nitra
   • 00162370
   • 2021062538
   • SK51 8180 0000 0070 0030 9325
    (BIC/SWIFT: SPSRSKBA)
   • SK54 8180 0000 0070 0030 9368
    (BIC/SWIFT: SPSRSKBA)
   • SK73 8180 0000 0070 0030 9317
    (BIC/SWIFT: SPSRSKBA)