• Rada školy pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra


  • Zoznam členov

   Ing. Marcel Polička, PhD.
      - predseda rady školy
      - volený zástupca z radov pedagogických pracovníkov školy
      - e-mail: polickasosvetnr.sk

   PaedDr. Ingrid Marošová
      - tajomníčka rady školy
      - volený zástupca z radov pedagogických pracovníkov školy
      - e-mail: marosovasosvetnr.sk

   Mgr. Andrea Halásová
      - volený zástupca z radov nepedagogických pracovníkov školy
      - e-mail: halasovasosvetnr.sk

   Kristína Jalakšová
      - volený zástupca z radov žiakov školy
      - e-mail: kristinajalaksova7gmail.com

   doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD.
      - volený zástupca z radov rodičov žiakov školy
      - e-mail: gbaneszukf.sk

   Dagmar Hincová
      - volený zástupca z radov rodičov žiakov školy
      - e-mail: hincovadagmargmail.com

   Mgr. Denisa Slezáková
      - volený zástupca z radov rodičov žiakov školy
      - e-mail: slezakovadatlas.sk

   Mgr. Miloslav Krajčík
      - delegovaný zástupca zriaďovateľa Nitrianskeho samosprávneho kraja
      - e-mail: starostadolnelefantovce.sk

   MVDr. Ladislav Stodola
      - delegovaný zástupca zriaďovateľa Nitrianskeho samosprávneho kraja
      - e-mail: stodolastonline.sk

   PhDr. Anna Šmehilová, PhD.
      - delegovaný zástupca zriaďovateľa Nitrianskeho samosprávneho kraja
      - e-mail: smehilovagmail.com

   Mgr. Ervín Weiss, PhD.
      - delegovaný zástupca zriaďovateľa Nitrianskeho samosprávneho kraja
      - e-mail: weisservingmail.com

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
   • sosvetnr@sosvetnr.sk
   • spojovateľka: +421 37 7922001
    sekretariát: +421 37 7922002
    hospodárka: +421 37 7922005
    ekonómka: +421 37 7922006
    personalistka: +421 37 7922007
    šk. jedáleň: +421 37 7922055
    šk. internát: +421 37 7922060
   • SOŠ veterinárna
    Drážovská 14
    950 12 Nitra
   • 00162370
   • 2021062538
   • SK51 8180 0000 0070 0030 9325
    (BIC/SWIFT: SPSRSKBA)
   • SK54 8180 0000 0070 0030 9368
    (BIC/SWIFT: SPSRSKBA)
   • SK73 8180 0000 0070 0030 9317
    (BIC/SWIFT: SPSRSKBA)