• Prijímacie skúšky


   • Čo vpísať do prihlášky

    Kód školy:
    000162370

    Názov školy:
    Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, 950 12 Nitra

    Študijný odbor:
    4210 M 04 agropodnikanie - farmárstvo
    4210 M 18 agropodnikanie - kynológia
    4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov hospodárskych zvierat
    4336 M 03 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov cudzokrajných zvierat


    Harmonogram prijímacích skúšok

    Harmonogram prijímacích skúšok
    Organizačné pokyny k PS na SŠ v Nitrianskom kraji pre šk. rok 2018/2019


    Termíny skúšok

    1. kolo - 1. termín: 13.05.2019
    1. kolo - 2. termín: 16.05.2019

    2. kolo: 18.06.2019 (iba v prípade, že sa v 1. kole nenaplní dostatočný počet žiakov)


    Kritériá prijímania žiakov

    Kritéria prijímania žiakov na šk. rok 2018/2019


    Predmety prijímacích skúšok

    Pre oba študijné odbory sa prijímacia skúška vykonáva z predmetov:

        1. Slovenský jazyka a literatúra
             - okruhy otázok
             - vzorový test

        2. Biológia
             - okruhy otázok
             - vzorový test


    Výsledky prijímacích skúšok

    Na výsledkovej listine nie sú zobrazené mená žiakov, ale ich kódy, ktoré im boli doručené v pozvánke na prijímacie skúšky.

    Predbežné výsledky (či žiak vyhovel alebo nevyhovel) budú zverejnené v deň konania PS po 16,00 hod.

    Definitívne výsledky (či je žiak prijatý alebo nie) budú zverejnené najneskôr 20.05.2019 po 16,00 hod.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
   • sosvetnr@sosvetnr.sk
   • spojovateľka: +421 37 7922001
    sekretariát: +421 37 7922002
    hospodárka: +421 37 7922005
    ekonómka: +421 37 7922006
    personalistka: +421 37 7922007
    šk. jedáleň: +421 37 7922055
    šk. internát: +421 37 7922060
   • SOŠ veterinárna
    Drážovská 14
    950 12 Nitra
   • 00162370
   • 2021062538
   • SK51 8180 0000 0070 0030 9325
    (BIC/SWIFT: SPSRSKBA)
   • SK54 8180 0000 0070 0030 9368
    (BIC/SWIFT: SPSRSKBA)
   • SK73 8180 0000 0070 0030 9317
    (BIC/SWIFT: SPSRSKBA)