• Žiacka školská rada pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra


   • Zoznam členov

    Ester Kekeláková (III.D) - predsedníčka
    Štefan Bechera (II.D) - podpredseda
    Benedikta Gabalová (III.A) - tajomníčka
    Lucia Činčuráková (II.A) - pokladníčka
    Laura Valuchová (IV.B) - zapisovateľka
    Kristína Michaličová (II.B)
    Martina Kvasnicová (II.C)
    Kristína Jalakšová (III.B)
    Viktória Kissová (III.C)


    Pozorovatelia

    Erik Molnár (I.A)
    Diana Kvasnicová (I.B)
    Chiara Marianna Lehotská (I.C)
    Bibiana Rajčová (I.D)
    Aurel Janiš (IV.A)
    Dominika Kučerová (IV.C)
    Adrián Kiš (IV.D)


    Pracovné skupiny

    Kronika:
    Diana Kvasnicová, Chiara Marianna Lehotská

    Nástenkári:
    Kristína Michaličová, Martina Kvasnicová, Chiara Marianna Lehotská

    Kultúrna:
    Dominika Kučerová, Lucia Činčuráková, Bibiana Rajčová

    Športová:
    Adrián Kiš, Benedikta Gabalová, Erik Molnár, Štefan Bechera
     


    Plánované akcie

    šk. rok 2018/2019 - 1. polrok:
    • DOD + čajovňa
    • Zeleno-hnedý deň
    • Halloween párty
    • Červené stužky
    • Valentínska pošta

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
   • sosvetnr@sosvetnr.sk
   • spojovateľka: +421 37 7922001
    sekretariát: +421 37 7922002
    hospodárka: +421 37 7922005
    ekonómka: +421 37 7922006
    personalistka: +421 37 7922007
    šk. jedáleň: +421 37 7922055
    šk. internát: +421 37 7922060
   • SOŠ veterinárna
    Drážovská 14
    950 12 Nitra
   • 00162370
   • 2021062538
   • SK51 8180 0000 0070 0030 9325
    (BIC/SWIFT: SPSRSKBA)
   • SK54 8180 0000 0070 0030 9368
    (BIC/SWIFT: SPSRSKBA)
   • SK73 8180 0000 0070 0030 9317
    (BIC/SWIFT: SPSRSKBA)