• Predmetová komisia odborných predmetov

    Predseda: 
    Ing. Jana Bujdáková

    Členovia:
    Ing. Ján Gábriš
    Ing. Zuzana Kováčiková
    Ing. Alena Porubská
    Ing. Mgr. Zuzana Vajdová

    Predmety v kompetencii PK:
    Mechanizácia
    Ochrana rastlín
    Pestovanie rastlín
    Spotrebiteľská výchova
    Svet práce
    Výchova k podnikaniu
    Záhradníctvo
    Základy rastlinnej výroby
    Odborná prax

    Charakteristika PK:
    Vďaka tejto komisii sa žiaci obohacujú o vedomosti v oblasti ekonomickej, mechanizačnej a rastlinárskej. Vyučovanie mechanizácie a pestovania rastlín doplnené o záhradníctvo sú určené najmä pre študijný odbor agropodnikanie so zameraním na farmárstvo. Tu sa žiaci dozvedia nielen o pestovaní poľných plodín, ale aj zeleniny, ovocia, viniča, kvetov a niečo aj o záhradnej architektúre. 

    Vyučovanie je vhodne dopĺňané návštevami v pestovateľských podnikoch – priame ukážky poľných prác v priebehu roka v teréne alebo návšteva skleníkov na pestovanie zeleniny v hydropónii. Tiež sa zúčastňujeme výstav zameraných na túto problematiku – záhradkárska výstava Gardénia a Dni poľa, kde je možnosť prehliadky najmodernejšej techniky, ukážky práce strojov a políčok s rôznymi plodinami. Z hľadiska záhradnej architektúry žiaci navštevujú Arborétum v Tesárskych Mlyňanoch a svoju fantáziu pri projektovaní môžu rozvíjať v našej Ekoučebni.

    Ďalšou názornou pomôckou je naša školská záhrada. Tu sa žiaci naučia prakticky pestovať rôzne druhy zeleniny, ovocia, aj menej známe druhy ako napríklad rakytník, aróniu čiernoplodú či kamčatskú čučoriedku. Spoznajú aj pestovanie širokej škály liečivých byliniek a ich účinky. Zaujímavosťou sú aj vyvýšené záhony a každoročne žiakmi zakladané bioparenisko či alelopatický záhon. 

    V našej predmetovej komisii nám záleží na tom, aby si žiaci vytvárali pozitívny vzťah k prírode za súčasného využívania modernej techniky.