• Predmetová komisia telesnej a športovej výchovy

    Predseda: 
    Mgr. Jozef Dóczy

    Členovia:
    Mgr. Martin Košovan
    Mgr. Mária Levická
    Mgr. Maroš Ratulovský
    Mgr. Martin Janega
    Mgr. Hana Pšenková

    Predmety v kompetencii PK:
    Telesná a športová výchova

    Charakteristika PK:
    Predmetová komisia telesnej a športovej výchovy využíva vo výchovno-vzdelávacom procese okrem veľkej telocvične novovybudované cvičebné priestory v suteréne školy. Žiaci tu majú možnosť pohybovej realizácie v pohybovom štúdiu určenom pre rytmické, kondičné a posilňovacie aktivity. Dve posilňovne sú využívané na kruhové tréningy so zameraním na zvyšovanie úrovne silových schopností a kondície. V týchto priestoroch si môžu žiaci zahrať aj stolný tenis.

    Pre žiakov organizujeme účelové kurzy:

    • lyžiarsky a snowboardový kurz pre žiakov 1. ročníka,
    • plavecký kurz pre žiakov 2. ročníka,
    • kurz ochrany života a zdravia spojený s raftovaním pre žiakov 3. ročníka.

    Pre žiakov, ktorí sa týchto kurzov nemôžu zúčastniť je pripravený alternatívny program.

    Pravidelne sa zúčastňujeme školských športových súťaží:
    orientačný a cezpoľný beh, atletika, futbal, flórbal, bedminton, stolný tenis, basketbal, volejbal, hádzaná, armwrestling, výtlak činky.