• Školský internát pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra

   • Kontakt

   • Zástupkyňa riaditeľa školy pre školský internát:
    Mgr. Jana Farkašová - 0948/792233, farkasova@sosvetnr.sk

   • Aktuality

   • Žiadosť o prijatie žiaka do ŠI  pre školský rok 2022/2023 je možné podať: 

    • do rúk skupinového vychovávateľa, 
    • na sekretariáte riaditeľa školy (rozhoduje dátum na pečiatke podateľne školy),
    • poštou na adresu: Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, 950 12 Nitra, s označením na obálke „Školský internát - prihláška“ (rozhoduje dátum podacej pečiatky pošty).

    Termín podania žiadostí je  do 23. mája 2022 (netýka sa novoprijatých žiakov).

    Žiaci, ktorí boli prijatí a potvrdili nástup na štúdium sa môžu uchádzať o ubytovanie v školskom internáte prostrednícvtom zaslania žiadosti, ktorú nájdete Žiadosť o prijatie žiaka do ŠI. Ostatné pokyny k ubytovaniu nájde na našej stránke v časti "Školský internát". Žiadosti o ubytovanie na školskom internáte posielajte do 31.5.2022 (platí pre novoprijatých žiakov).

    Kritéria prijatia (otvoria sa kliknutím na názov) do školského internátu upravuje  Smernica č. 5/2022, ktorou sa určujú podrobnosti prijímania žiakov do školského internátu.

     

   • Prevádzka školského internátu

   •  

    Prevádzka internátu

    V čase školského vyučovania od nedele 16,00 hod. do piatku 14,00 hod.

    Príchod žiakov do školského internátu je nedeľa 16,00 - 21,00.

    Odchod žiakov zo školského internátu je piatok do 14,00.

    Pokyny pre nástup žiakov do školského internátu si prečítate TU...

     

    Ubytovanie

    Žiaci sú ubytovaní v "bunkách", ktoré obsahujú jednu 2 miestnu izbu, jednu 3 miestnu izbu, jedno WC a jednu kúpeľňu. K dispozícii sú spoločenské miestnosti so spoločenskými hrami, kuchynka, posilňovňa, telocvičňa, vonkajšie športoviská, knižnica, študovňa.

    Žiaci ubytovaní v ŠI majú možnosť pripojenia vlastných PC do Internetu pomocou WiFi siete s dosahom do každej izby.

     

    Stravovanie

    Žiakom je poskytnutá možnosť celodenného stravovania. Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni.