Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra


Prihláška na školský rok
2021/2022


Odbor

Odbor:


Základné údaje študenta

Krstné meno:

Priezvisko:

Rodné číslo:

Pohlavie:

Kontaktné údaje nie sú povinné, avšak môžu sa zísť. Ide o priamy kontakt na študenta, kontakt na rodičov sa zadáva neskôr v prihláške.

Email študenta:

Mobil študenta:

Nasledovné údaje sú potrebné pre správne vyplnenie vysvedčenia

Miesto narodenia:

Okres:

Národnosť:

Občianstvo:


Trvalý pobyt

Ulica:

Mesto:

Okres:

PSČ:


Prechodný pobyt

Ulica:

Mesto:

Okres:

PSČ:


Rodičia

Adresát korešpondencie:

Otec

Krstné meno:

Priezvisko:

Email otca:

Číslo na mobil:

Ulica:

PSČ:

Mesto:

Titul pred menom:

Matka

Krstné meno:

Priezvisko:

Email matky:

Číslo na mobil:

Ulica:

PSČ:

Mesto:

Titul pred menom:


Rodina a súrodenci

Žijú rodičia v spoločnej domácnosti:


Ďalšie informácie

Stravovanie v školskej jedálni:

Ubytovanie na internáte:

Voliteľný predmet:

Cudzí jazyk:


Zdravotný stav študenta

Choroby a diagnózy:


Ostatné údaje

Elektronická schránka matky:

Elektronická schránka otca:

Striedavá starostlivosť:


Súhlas


Poznámka

Ak nám chcete nechať odkaz nad rámec doteraz zadaných údajov.

Poznámka:


Táto prihláška zároveň slúži aj ako prihláška do školského internátu.

V

dňa


Opíšte prosím text z obrázka