• Žiacka školská rada pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra

   •  

    Oznamy

    Riaditeľ školy dňa 5.5.2022 vyhlásil voľby do školského parlamentu a do rady školy za žiakov na deň 12.09.2022.

     

    Zoznam členov

    I.A  Zuzana Lukáčiková
    I.B  Timotej Ivanko
    I.C  Veronika Majerová
    I.D Martin Kmeť

    II.A Barbora Dadová
    II.B Meško Peter
    II.C Michaela Melicherová
    II.D Lucia Bukovanová  - predseda

    III.A Janka Šumerajová
    III.B Monika Dodoková - podpredseda
    III.C Patrik Pintér
    III. D Alexandra Kissová - kronikár

    IV.A Vaneska Plevjáková
    IV.B Erika Matvonová
    IV.C Natália Holá 
    IV.D  Bibiána Rajčová

     

    Dokumenty

    Štatút Žiackej školskej rady