• Žiacka školská rada pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra

   •  

    Zoznam členov

    Ester Kekeláková (III.D) - predsedníčka
    Štefan Bechera (II.D) - podpredseda
    Benedikta Gabalová (III.A) - tajomníčka
    Lucia Činčuráková (II.A) - pokladníčka
    Laura Valuchová (IV.B) - zapisovateľka
    Kristína Michaličová (II.B)
    Martina Kvasnicová (II.C)
    Kristína Jalakšová (III.B)
    Viktória Kissová (III.C)

     

    Pozorovatelia

    Erik Molnár (I.A)
    Diana Kvasnicová (I.B)
    Chiara Marianna Lehotská (I.C)
    Bibiana Rajčová (I.D)
    Aurel Janiš (IV.A)
    Dominika Kučerová (IV.C)
    Adrián Kiš (IV.D)

     

    Pracovné skupiny

    Kronika:
    Diana Kvasnicová, Chiara Marianna Lehotská

    Nástenkári:
    Kristína Michaličová, Martina Kvasnicová, Chiara Marianna Lehotská

    Kultúrna:
    Dominika Kučerová, Lucia Činčuráková, Bibiana Rajčová

    Športová:
    Adrián Kiš, Benedikta Gabalová, Erik Molnár, Štefan Bechera

     

    Plánované akcie

    šk. rok 2018/2019 - 1. polrok:
    • DOD + čajovňa
    • Zeleno-hnedý deň
    • Halloween párty
    • Červené stužky
    • Valentínska pošta