• Žiacka školská rada pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra

   •  

    Zoznam členov

    Aktívni členovia:
    Jana Šumerajová (II.A)
    Monika Dodoková (II.B) - podpredsedníčka
    Patrik Pintér (II.C) - zapisovateľ
    Alexandra Kissová (II.D) - kronikárka
    Vanesa Plevjáková (III.A)
    Erika Matvonová (III.B)
    Natália Holá (III.C) - predsedníčka
    Bibiána Rajčová (III.D) - pokladníčka

    Poradní členovia:
    Dominik Selnekovič (IV.A)
    Sandra Pathyová (IV.B)
    Natália Horváthová (IV.C)
    Mikésková Denisa (IV.D)

    Pozorovatelia:
    Barbara Dadová (I.A)
    Nicol Krčíková (I.B)
    Michaela Melicherová (I.C)
    Lucia Bukovanová (I.D)

     

    Dokumenty

    Štatút Žiackej školskej rady