• Školská jedáleň pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra


   • Formuláre

    Prihláška žiaka na stravovanie
    Žiadosť o zaslanie preplatku za stravu


    Jedálny lístok

    Jedálny lístok otvoríte kliknutím na tento odkaz...
    Návod ako si prihlásiť/odhlásiť stravu si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz...


    Stravná jednotka

    celodenná strava:  2,91 €    v tom:
        raňajky:   0,72 €
        obed:       1,26 €
        večera:    0,93 €


    Bankový kontakt

    Úhradu nákladov spojených so stravovaním môžete uhradiť na bankový účet vedený v Štátnej pokladnici (BIC/SWIFT: SPSRSKBA):   
    SK54 8180 0000 0070 0030 9368.


    Výdaj stravy

    Pondelok:
        - obed: 12,30 - 13,50 a 14,30 - 14,50
        - večera: 17,45 - 18,30

    Utorok, Streda, Štvrtok:
        - raňajky: 06,30 - 7,15
        - obed: 12,30 - 13,50 a 14,30 - 14,50
        - večera: 17,45 - 18,30

    Piatok:
        - raňajky: 06,30 - 7,15
        - obed: 12,30 - 13,50 a 14,30 - 14,50


    Odhlasovanie stravy

    Žiak je povinný sa odhlásiť zo stravy pri chorobe, plánovanom vyšetrení, účasti žiaka na školskej akcii mimo školy, odchode zo školy a pod.

    Odhlasovanie žiaka zo stravy sa vykoná 1 deň vopred do 13,00 hod. (v pondelok, resp. prvý deň po víkende, sviatku alebo prázdninách sa vykoná daný deň do 7,00 hod.) elektronicky v školskom informačnom systéme (návod na odhlásenie stravy)

    Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
   • sosvetnr@sosvetnr.sk
   • spojovateľka: +421 37 7922001
    sekretariát: +421 37 7922002
    hospodárka: +421 37 7922005
    ekonómka: +421 37 7922006
    personalistka: +421 37 7922007
    šk. jedáleň: +421 37 7922055
    šk. internát: +421 37 7922060
   • SOŠ veterinárna
    Drážovská 14
    950 12 Nitra
   • 00162370
   • 2021062538
   • SK51 8180 0000 0070 0030 9325
    (BIC/SWIFT: SPSRSKBA)
   • SK54 8180 0000 0070 0030 9368
    (BIC/SWIFT: SPSRSKBA)
   • SK73 8180 0000 0070 0030 9317
    (BIC/SWIFT: SPSRSKBA)