• Odubytovanie žiakov zo školského internátu

     • Vážení rodičia a žiaci žiadame Vás aby ste si v dňoch 15.10. (štvrtok), 16.10. (piatok) alebo 19.10 (pondelok) v čase od 8:00 do 15:00 hod. prišli vyzdvihnúť všetky osobné veci z izieb školského internátu.

      Ak Vám tieto termíny nevyhovujú môžete prísť 18.10.2020 (nedeľa) v čase od 15:00 do 20:00.

      Žiaci II.D. sa odubytujú iba 20.10.2020 (utorok) od 8:00 do 12:00.

      Dôrazne Vás žiadame aby ste všetci dodržali stanovené termíny!!! 

     • Dištančné vzdelávanie

     • Stredné školy prechádzajú od pondelka 12.10.2020 na dištančné vzdelávanie.

      Dištančné vzdelávanie na našej škole sa bude realizovať pomocou informačných systémov (ďalej len IS) EduPage, Moodle a školskými mailovými adresami.

      Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu a preto je povinnosťou žiaka v čase vyučovania byť v dosahu vyššie uvedených IS, pričom učiteľ si môže v tomto čase vyžiadať overenie prítomnosti požiadavkou zaslania spätnej väzby.

      Niektorí vyučujúci môžu realizovať aj videokonferenčné vyučovanie pomocou IS ZOOM, Google Meet alebo MS Teams. Takýto typ vyučovania je záväzný iba v prípade, že učiteľ si overí, že všetci žiaci majú daný IS k dispozícii.

      Individuálna prax sa do odvolania ruší.

     • Obmedzenie vyučovania v II.D triede

     • Žiaci II.D zostanú od pondelka 12.10.2020 doma, nenastúpia do školy a ani sa neprídu ubytovať dňa 11.10.2020 na školský internát. V triede je pozitívny prípad na COVID-19. Žiaci sú podľa rozhodnutia RÚVZ Nitra povinní dodržiavať karanténu do 19.10.2020

      Žiaci sa vzdelávajú dištančne rovnako ako ostatní žiaci školy. Viac informácií Vám bolo zaslaných na školskú  mailovú adresu.

     • Rodičovské združenie konané 2.10.2020 (piatok) sa uskutoční dištančnou formou

     • Dobrý deň.

      Na rokovaní výboru Rodičovského združenia sa rodičia spolu s riaditeľom školy dohodli na organizovaní triednych aktívov rodičovského združenia dištančným spôsobom, t.j. triedny učiteľ poskytne informácie rodičom mailom (na mailovú adresu pridelenú školou). Triedny učiteľ bude v piatok 2.10.2020  od 14,00 do 14,30 hod. k dispozícii, ak by niektorý z rodičov prišiel na rodičovské združenie.