• Slávnostné otvorenie školského roka

     • Riaditeľ Strednej odbornej školy veterinárnej, Drážovská 14, Nitra oznamuje všetkým žiakom a zákonným zástupcom žiakov školy, že slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu  2.9.2020 o 8,00 hod.
       
      PROGRAM:

      1. Privítanie
      2. Slávnostné otvorenie školského roka 2020/21 - hymna SR
      3. Príhovor riaditeľa školy
      4. Predstavenie triedneho kolektívu
      5. Úvodná triednická hodina
      6. Oboznámenie s rozvrhom hodín
      7. Základné informácie o novom školskom roku
      8. Stravovanie
      9. Prevzatie ISIC kariet (žiaci prvého ročníka)
      10. Odovzdávanie učebníc

       
      Žiaci prvých ročníkov sa zhromaždia pred budovou školy, kde ich bude čakať triedny učiteľ s vizitkou označujúcu príslušnú triedu. Po zhromaždení všetkých žiakov triedy odchádza celá trieda na pokyn triedneho učiteľa do triedy.

      Vstup zákonných zástupcov do budovy školy a školského internátu nie je povolený.

      Stravovanie v školskej jedálni začína 2. septembra 2020.
       

     • Nástup do školského internátu

     • Nástup žiaka do ŠI je v utorok 01.09.2020 od 16,00 do 20,00. Informácie potrebné k ubytovaniu žiaka v ŠI nájdete v  "Pokyny pre nástup žiaka do ŠI".

      Bez potvrdenia ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav žiaka je vyhovujúci pre ubytovanie v kolektívnom zariadení, nebude žiak ubytovanýPri nástupe do ŠI je potrebné, aby boli uhradené poplatky za stravu a ubytovanie. Ostatné veci o hľadom ubytovania v školskom internáte sú na WWW stránke ŠI.

     • Zakúpenie známky ISIC 09/2021

     • !!! týka sa žiakov 2. - 4. ročníka !!!

      Známka na ISIC karte je síce platná do 30.9.2020, ale niektorí dopravcovia (vrátane ARRIVA Nitra) vyžadujú, aby pri aktivácii žiackeho cestovného na šk. rok 2020/2021 mali zakúpenú známku ISIC 09/2021.

      Cena ISIC známky je 10 €.

      Informáciu o platbe nájdete v EduPage platba „Známka ISIC 09/2021“.

      Po zaplatení známky ju musí škola objednať a na školu je známka doručená v stredu v ďalšom týždni po jej objednaní. Ak chcete mať známku k dispozícii 2.9.2020 (ihneď po nástupe do školy), musí byť platba pripísaná na účet do 20.8.2020. Škola bude takto zaplatené známky objednávať 21.8.2020.

      Od 2.9.2020 bude možná platba v hotovosti na sekretariáte školy (takto zakúpené známky budú k dispozícii v stredu v ďalšom týždni po jej zaplatení).