• Dnes je
  Piatok 25. 6. 2021
  • jún 2021
    • 30
    • St
    • I.A, I.B, I.C, I.D, II.A, II.B, II.C, II.D, III.A, III.B, III.C, III.D, IV.A, IV.B, IV.C, IV.D
    • 30. 6.
     1-7
    • Vyučovacie voľno
    • 30
    • St
    • Slávnostné odovzdávanie koncoročného vysvedčenia
     I.A, I.B, I.C, I.D, II.A, II.B, II.C, II.D, III.A, III.B, III.C, III.D, IV.A, IV.B, IV.C, IV.D
    • 30. 6.
     1-4
    • Udalosť s triednym učiteľom